ฉีดผิวขาว ลดน้ำหนัก จี้ไฝ เชียงใหม่

Facebook Instagram ENG | CHA

New promotion

New promotion

New promotion


New promotion

Set โคตรคุ้ม 2 ทั้งหมด 5,999 บาท

- Botox Botulax 100 U

- Meso Fat 1 ขวด

- filler restylane 1 กล่อง

- ฉีดผิวขาว ด้วยมัลติวิตามิล 100 ml

- HIFU 9D ทั่วหน้า

โปรโมชันอื่นๆ


New promotion
New promotion
New promotion
14 Anniversary Primadonnaclinic
New promotion