ฉีดผิวขาว ลดน้ำหนัก จี้ไฝ เชียงใหม่

Facebook Instagram ENG | CHA

กำจัดขนถาวร เชียงใหม่ เชียงใหม่


กำจัดขนถาวร เชียงใหม่

กำจัดขนถาวร เชียงใหม่

 

กำจัดขนถาวร เชียงใหม่

   ผิวของคนเรามีเส้นขนเป็นส่วนประกอบ ขนมีหลายลักษณะ อาจมีสีดำ สีน้ำตาล หรือสีอื่น ๆ ตามลักษณะเฉพาะทางกรรมพันธุ์ เส้นขนปกคลุมตามผิวหนังส่วนต่าง ๆ ทั่วร่างกาย เช่น ผิว คิ้ว ขนตา แขน ขา ใต้วงแขน และบริเวณจุดซ่อนเร้น ซึ่งขนในแต่ละบริเวณจะมีความหนาและความยาวไม่เท่ากัน

  วิธีการกำจัดขนถาวรเชียงใหม่ แบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆ กำจัดขนชั่วคราวและกำจัดขนถาวร ซึ่งการกำจัดขนถาวรคือการใช้แสงยิงเลเซอร์ไปยังเส้นขน โดยใช้ความร้อนในการกำจัดเส้นขน ซึ่งการกำจัดขนถาวรในเชียงใหม่จะใช้เครื่องเลเซอร์ที่ผ่านการรับรอง โดยเครื่องกำจัดขนถาวรเชียงใหม่สามารถส่งพลังงานแสงไปยังที่รากขน เซลล์สร้างสีบริเวณรากขนจะทำหน้าที่ดูดรับพลังงานแสง แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อทำลายรากขน ซึ่งผลของการกำจัดขนถาวรเชียงใหม่ขึ้นอยู่กับสีขนและสีผิว และการกำจัดขนถาวรเชียงใหม่ด้วยแสงเลเซอร์จะทำลายเส้นขนประมาณ15-30% โดยภายหลังการกำจัดขนถาวรเชียงใหม่ โดยทั่วไปจะต้องรักษาประมาณ 5-8ครั้ง และมักจะทำทุก4-6สัปดาห์