YAG (แย๊ก) กำจัดขนถาวร

YAG (แย๊ก) กำจัดขนถาวร

เป็นเครื่องที่เหมาะกับทุกสีผิวในการกําจัดขนรักแร้ถาวร กำจัดขนถาวรมีทั้งแบบ Q Swithed nd yag (เป็นเลเซอร์กำจัดขนถาวรที่มีความยาวคลื่นสั้น 532 nm และ 1064 nm) และ Long pulse nd yagกำจัดขนถาวร (คลื่นยาว 1,064 nm มีเครื่องหลายยี่ห้อกำจัดขนถาวร เช่น Gental Yag, Fontona, Coolglide, VARIA ฯลฯ) ถ้าจะใช้ YAGกำจัดขนถาวร เพื่อกำจัดขนคุณต้องใช้แบบ กำจัดขนถาวรLong pulse nd yag เท่านั้น เพราะจะสามารถทำลายได้ถึงรากขนกำจัดขนถาวร และยังช่วยกำจัดขนถาวรกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวได้ด้วย โดยไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังชั้นบนกำจัดขนถาวร แต่ถ้าเป็น Q Swithed nd yag กำจัดขนถาวรจะไม่สามารถทำลายได้ถึงรากขน จึงไม่เหมาะกับใช้กำจัดขนค่ะ กำจัดขนถาวรแต่จะเหมาะกับการใช้รักษาฝ้ากระมากกว่า

www.primadonnaclinic.com โทร 053-400862