Venus Legacy 6

Venus Legacy 6
เครื่องวีนัสเลกาซี่ Venus Legacy อาศัยเทคโนโลยีฟอร์ดีวีนัสเลกาซี่(4D™ Venus Legacy™ )ที่รวม4เทคโนโลยีไว้ด้วยกันได้แก่เทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุหลายขั้ว Multi-Polar RF ที่มีความถี่ 1MHz โดยให้ส่งพลังงานความร้อนที่มีอุณหภูมิสม่ำเสมอในช่วง46-50องศา แทรกซึมลึกเข้าไปในเนื้อเยื่อลึกสุดที่ Venus Legacy 3.75 เซ็นติเมตรจนถึงชั้นเซลล์ไขมัน, เทคโนโลยีสนามแม่เหล็ก(Pulsed Magnetic)ได้ถูกใช้ในทางการแพทย์ดั้งเดิมเป็นเวลาหลายทศวรรษที่ช่วยฟื้นฟูเซลล์, เทคโนโลยีวารีเพ้าส์(Vari-Pulse) ช่วยปรับจังหวะการดูดสำหรับการเจาะลึกของพลังงาน การนวดอย่างนิ่มนวลเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของต่อมน้ำเหลือง Venus Legacy
#ultheraเชียงใหม่ #primadonnaclinic #hifuเชียงใหม่ #fraxel #venus freeze #venus legacy
web: www.primadonnaclinic.com ,Line: @hfh2160a
Instragram: primadonnaclinic_cm , Facebook: primadonnaclinic
โทร 053-400862