Ulthera เชียงใหม่ (5)

Ulthera เชียงใหม่ (5)
Ulthera เชียงใหม่ “อัลเทอราปีคือ เทคโนโลยีการรักษาด้วยเครื่องอัลเทอร่า Ulthera โดยใช้คลื่นเสียงที่มีความถี่สูง มีความเฉพาะเจาะจง และความแม่นยำ (Focus Ultrasound) ในการส่งผ่านพลังงานขนาดเล็กๆ จำนวนมากมายังผิวหนังชั้นลึก” หมอผู้เชี่ยวชาญด้านความงามอันดับต้นๆ ของเมืองไทย
Ulthera เชียงใหม่ อธิบายลักษณะการทำงานของเจ้าเครื่องอัลเทอร่าว่า “ปล่อยพลังงานคลื่นเสียงที่มีความเฉพาะเจาะจงไปยังผิวหนัง แล้วเปลี่ยนเป็นความร้อนจุดเล็กๆ ลงลึกสู่ใต้ชั้นผิวหนัง มุ่งเป้าหมายรอยต่อของชั้นกล้ามเนื้อส่วนบน การส่งผ่านความร้อนนี้จะลงเป็นจุดเล็กๆ ที่มีระยะห่างระหว่างจุดเท่าๆ กันประมาณ 1 ซม.
Ulthera เชียงใหม่ จึงมีความสม่ำเสมอของพลังงานความร้อนที่ลงสู่ใต้ ผิวโดยไม่ก่อให้เกิผลกระทบกับผิวบริเวณข้างเคียง และยังสามารถลงลึกได้ถึงตำแหน่งที่ต้องการจะทำการรักษา” ขณะทำการรักษา หมอสามารถมองเห็นภาพของผิวหนังผ่านหน้าจอของเครื่อง ทำให้สามารถทำการรักษาไปพร้อมกับการปรับคลื่นเสียงที่พอเหมาะกับสภาพผิวหนังของคนไข้แต่ละราย
“ขบวนการรักษาทั้งหมดนี้จะไปกระตุ้นการเสริมสร้างคอลลาเจนใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ผิวค่อยๆ ตึง เรียบเนียนขึ้นทีละน้อยดูเป็นธรรมชาติ” “เมื่อปล่อยคลื่นอัลตร้าซาวด์ลงสู่เนื้อเยื่อใต้ผิว คนไข้จะมีความรู้สึกเหมือนมีหนามเล็กๆ แทงลงบนผิวลึกๆ และจะรู้สึกอุ่น ๆ ที่ใต้ผิวหนัง ใช้เวลาประมาณ 30 นาที หลังการรักษาในบางรายอาจมีผิวแดงขึ้นเล็กน้อย
แต่ก็จะหายไปเองภายในไม่เกินหนึ่งชั่วโมง และดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ เรียกว่า คุณผู้หญิงสามารถแต่งหน้าได้ตามปกติ ไม่ต้องพักฟื้นผิวเลยก่อนทำลักษณะคอย่นดั่งที่เห็นภาพซ้าย ส่วนภาพขวาหลังทำอัลเทอราปีไปแล้ว 120 วัน“อีกทั้งยังเห็นผลการรักษาได้ในครั้งเดียว โดยค่อยๆ เห็นผลการรักษาทีละน้อย และจะเห็นผลอย่างชัดเจนอย่างต่อเนื่องหลังการรักษาประมาณ 3 เดือน