Ulthera เชียงใหม่ (2)

Ulthera เชียงใหม่ (2)
Ulthera เชียงใหม่ พลังงานจุดเล็กๆ ที่ส่งลงไปจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน มุ่งไปที่รอยต่อของชั้น SMAS กระตุ้นให้มีการหดตัวคล้ายกับการเย็บเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับการผ่าตัดดึงใบหน้าโดยศัลยแพทย์และเกิดการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ในระดับSMAS ร่วมกับการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่
Ulthera เชียงใหม่ เมื่อ SMAS ดีขึ้น ก็จะรั้งใยคอลลาเจนในแนวตั้งและแนวนอนที่ยึดกับผิวชั้นบนให้ดีขึ้น และผิวจึงค่อยๆ ถูกรั้งให้ตึง ยกกระชับ และเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติจากภายใน ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้
Ulthera เชียงใหม่ เป็นเครื่องมือที่มีความจำเพาะสำหรับแต่ละบุคคล คือ โปรแกรม SEE and TREAT โปรแกรมที่ช่วยให้แพทย์สามารถเห็นภาพชั้นผิวหนังที่กำลังได้รับการรักษาผ่านหน้าจอเครื่องได้ตลอดเวลา (Real Time Monitoring System) แพทย์จึงสามารถปรับระดับคลื่นเสียงที่มีระดับพลังงานได้เหมาะสม และมีความจำเพาะในการรักษาได้มากขึ้น
จึงส่งผลให้การรักษามีความแม่นยำและปลอดภัยสูง และให้ผลการรักษาที่ดีกว่าความรู้สึกขณะได้รับการรักษา การรักษาแต่ละครั้งจะใช้เวลานานประมาณ 30-90 นาที ขึ้นกับบริเวณที่ทำการรักษา ผู้ได้รับการรักษาจะรู้สึกอุ่นๆ ที่ใต้ชั้นผิว แสดงได้ถึงพลังงานขนาดเล็กๆ
ที่เครื่องส่งผ่านลงไปลึกถึงชั้น SMAS อันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าได้มีการกระตุ้นกระบวนการสร้างคอลลาเจนขึ้นแล้ว ภายหลังการรักษาผู้ได้รับการรักษาสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ โดยไม่ต้องมีการพักฟื้น ผลลัพธ์ของการรักษาด้วย Ulthera
เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในทันทีหลังการรักษา