Ulthera เชียงใหม่ยกกระชับใบปรับรูปหน้า 4

Ulthera เชียงใหม่ยกกระชับใบปรับรูปหน้า 4
Ultheraเชียงใหม่ คือ คลื่นเสียงที่มีความถี่สูง ในรูปแบบ Focused Ultrasound ทำงานโดยส่งผ่านพลังงานขนาดเล็กจำนวนมาก ตรงสู่ผิวหนังชั้นลึก ( Selective delivery of acoustic energy ) เป็นเครื่องมือแพทย์หนึ่งเดียวที่นำมาใช้ในการยกกระชับผิว ( Tissue lifting ) ลดริ้วรอย
Ultheraเชียงใหม่ โดยระหว่างที่ทำการยกกระชับด้วยอัลเทอร่า แพทย์สามารถมองเห็นภาพของผิวหนังผ่านหน้าจอของเครื่อง ( SEE and TREAT ) ทำให้แพทย์สามารถทำการยกกระชับไปพร้อมกับการปรับคลื่นเสียงที่พอเหมาะกับสภาพผิวหนังของลูกค้าแต่ละราย ทำให้เกิดความแม่นยำในการยกกระชับหน้าและให้ผลการรักษา
Ultheraเชียงใหม่ ที่ดีกว่าเทคโนโลยีอื่น ๆจากการค้นคว้า วิจัยและทดลองเครื่อง Ultrasound ที่นำมาใช้ในการยกกระชับผิวหนังมาตั้งแต่ปี 1994 และเมื่อปี 2004 ได้พัฒนาเครื่อง Ultrasound ชื่อ ULTHERA มาใช้กับผิวหนังเพื่อความสวยงามทางการแพทย์
โดยมีแพทย์ผิวหนังชื่อดังซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ผิวหนังชั้นแนวหน้า คนหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของสถาบัน เป็นผู้วิจัยทางการแพทย์ และพัฒนาสินค้า รวมทั้งการทดลองกับคนไข้จนได้เครื่อง Ultrasound เครื่องแรกที่ใช้ในการยกกระชับผิว
เทคโนโลยีการรักษาด้วยเครื่องอัลเทอร่า เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในวงการแพทย์ผิวหนัง ใช้ในการยกกระชับผิวหย่อนคล้อยให้ตึงขึ้น โดยใช้เวลาในการรักษาประมาณ 30-45 นาที และไม่ทำให้เกิดบาดแผล หลังการทำสามารถแต่งหน้าได้ปกติโดยไม่ต้องพักฟื้นผิว