ULTHERA ยกกระชับได้จริงหรือ 1

ULTHERA ยกกระชับได้จริงหรือ 1
ULTHERA คือ อะไร? Ulthera หรือ Ultherapy คือ คลื่นเสียงที่มีความถี่สูง ในรูปแบบ Focused Ultrasound ทำงานโดยส่งผ่านพลังงานขนาดเล็กจำนวนมาก ตรงสู่ผิวหนังชั้นลึก ( Selective delivery of acoustic energy ) เป็นเครื่องมือแพทย์หนึ่งเดียวที่นำมาใช้ในการยกกระชับผิว ( Tissue lifting )
ULTHERA ลดริ้วรอย โดยระหว่างที่ทำการยกกระชับด้วยอัลเทอร่า แพทย์สามารถมองเห็นภาพของผิวหนังผ่านหน้าจอของเครื่อง ( SEE and TREAT ) ทำให้แพทย์สามารถทำการยกกระชับไปพร้อมกับการปรับคลื่นเสียงที่พอเหมาะกับสภาพผิวหนังของลูกค้าแต่ละราย
ULTHERA ทำให้เกิดความแม่นยำในการยกกระชับหน้าและให้ผลการรักษาด้วยอัลเทอร่า ที่ดีกว่าเทคโนโลยีอื่น ๆ จากการค้นคว้า วิจัยและทดลองเครื่อง Ultrasound ที่นำมาใช้ในการยกกระชับผิวหนังมาตั้งแต่ปี 1994 และเมื่อปี 2004 ได้พัฒนาเครื่อง Ultrasound
ชื่อ มาใช้กับผิวหนังเพื่อความสวยงามทางการแพทย์ โดยมีแพทย์ผิวหนังชื่อดังซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ผิวหนังชั้นแนวหน้าคนหนึ่งของโลก เป็นผู้วิจัยทางการแพทย์ และพัฒนาสินค้า รวมทั้งการทดลองกับคนไข้จนได้เครื่อง Ultrasound เครื่องแรกที่ใช้ในการยกกระชับผิว
เทคโนโลยีการรักษาด้วยเครื่องอัลเทอร่า เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในวงการแพทย์ผิวหนัง ใช้ในการยกกระชับผิวหย่อนคล้อยให้ตึงขึ้น โดยใช้เวลาในการรักษาประมาณ 30-45 นาที และไม่ทำให้เกิดบาดแผล หลังการทำสามารถแต่งหน้าได้ปกติโดยไม่ต้องพักฟื้นผิว #Primadonnaclinic #Hifuเชียงใหม่ #Ultheraเชียงใหม่