บำรุงผม แก้ศีรษะล้าน

สเต็มเซลล์ปลูกผม

สารสกัดจากสเตมเซลล์ประกอบไปด้วย โปรตีนและสารกระตุ้นต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์

สเต็มเซลล์ปลูกผม

สารสกัดจากสเตมเซลล์ประกอบไปด้วย โปรตีนและสารกระตุ้นต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเซลล์รากผมและกระตุ้นการสร้างของเส้นผม