กำจัดขนถาวร

กลิ่นที่เคยกังวล และทำให้หมดความมั่นใจ จะไม่มีอีกต่อไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งปลอดภัยและกำจัดกลิ่นได้ถึงแหล่งกำเนิดของกลิ่นอย่างแท้จริง

  • ผลการรักษาดับกลิ่นกาย

ประมาณ 70-80% เนื่องจากสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นตัวนั้น ไม่ใช่จากต่อมกลิ่นอย่างเดียว แต่มาจากเหงื่อและขนด้วย ดังนั้นหากต้องการผลการรักษาที่เต็มที่ก็ควร กำจัดขนร่วมด้วย เพราะแบคทีเรียที่เกาะตามรูขุมขน จะทำปฏิกิริยากับเหงื่อเกิดกลิ่นตัวได้ หากทำร่วมกับผลการรักษาจะสูงถึง 80-90%

  • เทคนิคที่ใช้ดับกลิ่นกาย

เป็นเทคนิคการปล่อยคลื่น เข้าไปทำให้ต่อมกลิ่นลดการทำงานลงโดยหลังทำอาจมีอาการตึงๆได้ 2-3 วัน จำนวนครั้งในการทำต้องขึ้นกับแพทย์พิจารณา และขึ้นกับความพึงพอใจของคนไข้ และกลิ่นตัวก่อนทำมากแค่ไหน

ทั้งนี้เทคนิคที่ใช้ดับกลิ่นกายยังมีเทคนิคอื่นๆ เช่นการฉีดลดกลิ่น ซึ่งขึ้นกับแพทย์เป็นผู้ประเมิณ