Thermage คืออะไร

Thermage คืออะไร

เทอร์มาจ คือเทคโนโลยีการปล่อยคลื่นวิทยุแบบพิเศษ Thermage (Capacitive Monopolar Coupled Radiofrequency Thermage ) ในการผลิตความร้อน Thermage ลงสู่ผิวหนังระดับลึก ด้วยลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกา Thermage ความร้อนจะทำให้เส้นใยคอลลาเจนที่คลายตัวและยืด Thermage ออกไปตามอายุนั้นกระชับตัวขึ้น Thermage และยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นใหม่ในภายหลังอย่างต่อเนื่องถึง 6 เดือน Thermage จึงสามารถลดริ้วรอยและความหย่อนคล้อย Thermage ของผิวหนังทั้งใบหน้า รอบดวงตา Thermage และทั่วร่างกาย อย่างเห็นผลชัดเจน Thermage โดยกระบวนการรักษาเพียงครั้งเดียว Thermage และได้รับผลลัพธ์ อันคงอยู่ได้นาน Thermage

www.primadonnaclinic.com