Subcision คืออะไร?

Subcision คืออะไร?
Subcision ไม่ใช่เลเซอร์รักษาหลุมสิว แต่เป็นเทคนิคการรักษาหลุมสิวที่ได้ผลดีมาก Subcision รักษาหลุมสิว เป็นการใช้เข็มขนาดเล็กรักษาหลุมสิว สอดเข้าไปใต้ผิวรักษาหลุมสิว เพื่อตัดเซาะพังผืดที่รั้งหลุมสิวไว้รักษาหลุมสิว
เมื่อพังผืดเหล่ารักษาหลุมสิว นี้ไม่สามารถยึดเกาะกับรักษาหลุมสิว ผิวหนังบริเวณหลุมสิวได้รักษาหลุมสิว ผิวบริเวณนั้นรักษาหลุมสิว จะนิ่มขึ้นและลอยตัวขึ้นได้ง่ายรักษาหลุมสิว หลุมสิวจะค่อยๆ ตื้นขึ้นรักษาหลุมสิว

www.primadonnaclinic.com โทร 053-400862