Smaz นวัตกรรมใหม่ยกกระชับหน้า 1

Smaz นวัตกรรมใหม่ยกกระชับหน้า 1

Smaz  คือนวัตกรรมเทคโนโลยีการรักษา Smaz โดยใช้คลื่นเสียงที่มีความถี่ Smaz สูง Smaz ที่มีความเฉพาะเจาะจง Smaz ( Focus Ultrasound ) Smaz และแม่นยำ โดย Smaz ส่งผ่านพลังงานขนาดเล็กๆ Smaz จำนวนมากลงไปยังผิวหนังชั้นลึก (Selective Smaz delivery of acoustic energy) Smaz ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดใน Smaz วงการแพทย์ผิวหนัง Smaz

www.primadonnaclinic.com