Smaz ช่วยยกกระชับผิวได้อย่างไร? 3

Smaz ช่วยยกกระชับผิวได้อย่างไร? 3

Smaz ขบวนการ  Smart Lift Smaz ทำให้เกิดการสร้าง Smaz เนื้อเยื้อใหม่ Smaz ในระดับ Smaz SMAS ดีขึ้นก็จะรั้งใยคอลาเจน Smaz ในแนวตั้งและแนวนอน Smaz ที่ยึดกับผิวชั้นบนให้ Smaz ดีขึ้นด้วย ผลที่ได้คือ Smaz ผิวค่อยๆ ถูกรั้งตึงขึ้น ยกกระชับ Smaz และเรียบเนียนขึ้น Smaz อย่างเป็นธรรมชาติจากภายใน Smaz

www.primadonnaclinic.com