Smaz ช่วยยกกระชับผิวได้อย่างไร? 2

Smaz ช่วยยกกระชับผิวได้อย่างไร? 2

Smaz การส่งผ่านความร้อนนี้ Smaz ทำให้เกิดรอยหดขนาด 1 มม Smaz คล้ายกับการเย็บเนื้อใต้ผิวหนัง SMAS Smaz เป็นจุดเล็กๆ ระยะห่างระหว่างจุดเท่าๆกัน Smaz ประมาณ1-1.5 มม. Smaz เรียงเป็นแนวต่อเนื่องกัน Smaz เกิดความเสมอขอลพลังงานที่ลงสู่ Smaz ใต้ผิว ลงลึกได้ถึงตำแหน่ง Smaz ที่ต้องการจะทำการรักษา Smaz และ Smaz ได้ผลการรักษาที่แน่นอนกว่า Smaz

www.primadonnaclinic.com