HIFU หน้าเด็ก 1

HIFU หน้าเด็ก 1
HIFU การรักษาโดยวิธี Non Invasive หากคนไข้ไม่มีข้อห้ามในการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ก็สามารถรักษาได้ทันที โดยแพทย์จะใช้พลังงานที่มีผลทำให้เกิดความร้อนที่ชั้นเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ทำให้เกิดการยกตัวและกระชับขึ้น โดยในระหว่างการรักษาคนไข้จะไม่มีการบาดเจ็บ
HIFU ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง หลังทำสามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ ส่วนการรักษาโดยวิธี Semi Invasive ก่อนการรักษาคนไข้ควรล้างหน้าให้สะอาด จากนั้นแพทย์จะทำการยกแก้มด้วยไหม มีการใช้ยาชาเฉพาะที่ หลังทำอาจบวม เขียว ช้ำ ได้เล็กน้อย วิธีนี้เป็นการรักษาที่ไม่ต้องนอนพักฟื้น
HIFU ใช้เวลาในการรักษาประมาณ 1-2 ชั่วโมง หลังทำสามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ สำหรับวิธีการผ่าตัดยกแก้มหรือยกหน้า ซึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่ คนไข้ต้องเตรียมตัวโดยการทำความสะอาดใบหน้า สระผมให้สะอาด งดน้ำและอาหารก่อนการผ่าตัด 6 ชั่วโมง หลังจากนั้นแพทย์อาจใช้ยาฉีดให้หลับหรือใช้ดมยาสลบ
มีการฉีดยาชาเฉพาะที่เพื่อไม่ให้เลือดออกมาก การผ่าตัดยกแก้มหรือดึงหน้าจะเป็นการตัดหนังส่วนที่เกินออก แล้วดึงเนื้อเยื่อส่วนที่อยู่ติดกับกล้ามเนื้อที่เรียกว่า SMAS ขึ้นไปแล้วเย็บ ก็จะทำให้หน้ากระชับขึ้น สำหรับการผ่าตัดเฉพาะกระพุ้งแก้มหรือเฉพาะแก้มช่วงล่าง
ที่ไม่ใช่การผ่าตัดดึงหน้าทั้งหมด (Full Face Lift) อาจใช้ยาชาเฉพาะที่และไม่ต้องนอนพักฟื้น ใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 2 ชั่วโมงการดูแลหลังการรักษาหลังการรักษาด้วยการผ่าตัดคนไข้ต้องระวังอย่าให้แผลโดนน้ำ จนกว่าจะถึงเวลาตัดไหมประมาณ 5-7 วัน ใช้เวลาพักฟื้นประมาณ 3 เดือน
#Primadonnaclinic #Hifuเชียงใหม่ #Ultheraเชียงใหม่ #ฉีดขาว #ไฮ่ฟู่เชียงใหม่ #เมโสแฟต #ลดน้ำหนัก #ฉีดผิวขาวเชียงใหม่