HIFU ยกกระชับหน้าตึง ดึงหน้าเรียว3

HIFU ยกกระชับหน้าตึง ดึงหน้าเรียว3
ผลลัพธ์นั้นอาจมีความแตกต่างไปไฮฟู่ โดยขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละคน อย่างไรก็ตาม กระบวนการสร้างใหม่ของเนื้อเยื่อผิวสามารถเริ่มขึ้นได้หลังการรักษาเพียงครั้งเดียวและเห็นผลอย่างชัดเจนเมื่อได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องไฮฟู่เป็นเวลาสองถึงสามเดือนขึ้นไป รวมถึงอาจได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อทำการรักษาควบคู่ไปการรักษาในโปรแกรมประเภทอื่นๆ
จากงานวิจัยของ FDA พบว่า เก้าในสิบของผู้ป่วยสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลง เช่น แนวคิ้วยกขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน เปลือกตาเบิกกว้างขึ้น ดวงตาจึงดูโตขึ้นอันเป็นผลจากความตึงกระชับ ไฮฟู่
#ลดเหนียง#Ultheraเชียงใหม่#Hifuเชียงใหม่#Primadonnaclinic#ร้อยไหมเชียงใหม่#
หน้าเรียวเชียงใหม่#ลดกราม#พรีมาดอนน่าคลินิก#ฉีดผิวขาว#ไฮฟู่เชียงใหม่#เมโสแฟ
ต#ลดน้ำหนัก#ฉีดผิวขาวเชียงใหม่#กระชับสัดส่วน#จี้ไฝ#จี้ขี้แมลงวัน#ติ่งเนื้อ#ไฮฟู่
www.primadonnaclinic.com โทร053-400862 Line:@hfh2160a
facebook:primadonnaclinic IG:primadonnaclinic_cm