HIFU ดีจริงๆ 5

HIFU ดีจริงๆ 5
HIFU ผลการรักษาคือใช้แทนการดึงหน้ามากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ นับว่าช่วยทดแทนการผ่าตัดยกกระชับไปได้ค่อนข้างมาก 3.การรักษาโดยการผ่าตัด (Invasive) สมัยก่อนการผ่าตัดยกหน้า เรียกว่า เป็นการรักษาที่เบ็ดเสร็จ คือ ในการผ่าตัดครั้งเดียวสามารถแก้ปัญหาหน้าหย่อนคล้อยและมีริ้วรอยที่เกิดจากความชราได้
HIFU มีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ มีการตัดหนังส่วนที่เกิดออก แล้วเย็บดึงรั้งขึ้นไป การผ่าตัดนี้ใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นนานหลายเดือน และเกิดโรคแทรกซ้อนได้มากกว่า ให้ผลการรักษาที่มากกว่าวิธีแรก และวิธีที่สองประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ ผลการรักษาขึ้นกับการดูแลตัวเองของคนไข้หลังผ่าตัด
HIFU สมัยก่อนการรักษาส่วนใหญ่จึงมักสิ้นสุดที่การผ่าตัดดึงหน้า และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการดูแลตัวเองยังมีน้อย แต่ปัจจุบันวิธีดังกล่าวนี้กลับกลายเป็นการรักษาลำดับท้ายๆ ที่คนไข้และแพทย์จะเลือกทำ เพราะคนยุคใหม่ดูแลตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อย ใส่ใจตัวเองดูแลสุขภาพมากขึ้น
ดังนั้น กว่าที่จะต้องใช้วิธีการยกแก้มหรือดึงหน้า โดยการผ่าตัดก็เหลือจำนวนน้อยมากแล้ว ขั้นตอนการรักษา ก่อนการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม คนไข้ต้องมีการเตรียมตัวก่อนการรักษา ซึ่งแต่ละวิธีก็มีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับชนิดของการรักษา หากเป็นการรักษาโดยวิธี Non Invasive
ต้องดูว่าคนไข้มีข้อห้ามในการใช้เครื่องมือทางการแพทย์อยู่หรือไม่ ส่วนการรักษาโดยวิธี Semi Invasive และ Invasive ต้องดูว่าคนไข้มีข้อห้ามในการผ่าตัดหรือไม่ เช่น เลือดออกง่าย โรคเบาหวาน หรือโณคหัวใจ อาจมีการเจาะเลือดเพื่อดูการแข็งตัวของเลือด นอกเหนือจากนั้นเป้นการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดทั่วๆ
#Primadonnaclinic #Hifuเชียงใหม่ #Ultheraเชียงใหม่ #ฉีดขาว #ไฮ่ฟู่เชียงใหม่ #เมโสแฟต #ลดน้ำหนัก #ฉีดผิวขาวเชียงใหม่