HIFU ดีจริงๆ 3

HIFU ดีจริงๆ 3
HIFU ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาของวัยกลางคน ช่วงอายุประมาณ 30 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้หญิงจะเกิดปัญหานี้ได้เร็วกว่าผู้ชาย จึงต้องมีการยกหน้าเพื่อให้หน้ากลับไปเป็นวัยรุ่นขึ้น แนวทางการรักษา การแก้ปัญหาแก้มหย่อนย้วยขึ้นกับความรุนแรงของอาการ โดยทั่วไปแล้ว
HIFU แพทย์จะพิจารณาวิธีการรักษาตามระดับอาการของคนไข้ หากคนไข้อายุยังน้อย และมีปัญหาไม่มาก อาจเลือกใช้วิธีการที่ไม่ต้องเจ็บตัว หากเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนและเริ่มมีปัญหาที่มองเห็นชัดบ้างแล้ว อาจเลือกใช้วิธีกึ่งผ่าตัด แต่สำหรับคนอายุมากและมีปัญหาที่เด่นชัด
HIFU ก็สามารถเลือกวิธีการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาแก้มหย่อนย้วยได้ โดยการรักษาหลักๆ เลือกวิธีการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาแก้มหย่อนย้วยได้ โดยการรักษาหลักๆ แล้วแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกคือการแก้ไขแก้มย้อยในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งมีไขมันในกระพุ้งแก้มและไขมันใต้ผิวหนังมากกว่าวัยกลางคน
ดังนั้น แก้มที่ย้อยจึงเกิดจากไขมันทั้งสองส่วนนี้ การแก้ไขจึงเป็นการนำเอาไขมันในกระพุ้งแก้ม ซึ่งเป็นไขมันที่มีลักษณะอยู่รวมกันเป็นก้อนออก การผ่าตัดเป็นการเปิดแผลภายในช่องปาก ซึ่งทำให้มองไม่เห็นรอยแผลเป็น ในบางคนที่ค่อนข้างท้วม จะมีไขมันใต้ผิวหนังมาก
การแก้ไขจึงต้องทำการดูดเอาไขมันในส่วนนี้ออกด้วย เมื่อไขมันทั้งสองส่วนถูกกำจัดออกไปแล้ว จึงทำให้แก้มบางลง หน้าเรียวขึ้นสำหรับการแก้ไขแก้มย้อยในกลุ่มวัยกลางคน ซึ่งรูปหน้าเริ่มเปลี่ยนแปลง หน้าเริ่มย้อยตามอายุที่มากขึ้น เกิดการเสื่อมสภาพของเซลล์อันดับแรก
#Primadonnaclinic #Hifuเชียงใหม่ #Ultheraเชียงใหม่ #ฉีดขาว #ไฮ่ฟู่เชียงใหม่ #เมโสแฟต #ลดน้ำหนัก #ฉีดผิวขาวเชียงใหม่