HIFU คืออะไร

HIFU คืออะไร

ทั้งนี้จำนวนครั้งของการทำ HIFUไฮฟู่ ในแต่ละคนจะไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับปัญหาของรูปหน้าแต่ละคนไฮฟู่ ซึ่งควรจะต้องทำอย่างต่อเนื่องจึงจะแก้ปัญหาได้และเห็นผลชัดเจน ใช้เวลาการทำประมาณ 30 – 50 นาที อีกทั้งจะเว้นระยะห่างจากการทำครั้งแรก 2 เดือนไฮฟู่

#ลดเหนียง#Ultheraเชียงใหม่#Hifuเชียงใหม่#Primadonnaclinic#ร้อยไหมเชียงใหม่#หน้าเรียวเชียงใหม่#ลดกราม#พรีมาดอนน่าคลินิก#ฉีดผิวขาว#ไฮฟู่เชียงใหม่#เมโสแฟต#ลดน้ำหนัก#ฉีดผิวขาวเชียงใหม่#กระชับสัดส่วน#จี้ไฝ#ไฮฟู่

www.primadonnaclinic.com โทร053-400862 Line:@hfh2160a

facebook:primadonnaclinic IG:primadonnaclinic_cm