HIFUเชียงใหม่ ยกหน้าเรียว 4

HIFUเชียงใหม่ ยกหน้าเรียว 4
HIFUเชียงใหม่ จนกระทั่งล่าสุด มีการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีการยกกระชับใบหน้า HIFUเชียงใหม่ ขึ้นมาใหม่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีคลื่นอัลตร้าซาวด์พลังงานสูง “High intensity focused ultrasound HIFUเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมเดียวกับคลื่นอัลตร้าซาวด์เดิม แต่พัฒนาให้คนไข้รู้สึกสบายและผ่อนคลายมากขึ้น ขณะทำการรักษา เห็นผลเร็ว ที่สำคัญคือไม่เจ็บ ไม่ต้องใช้ยาชาอย่างวิธีที่กล่าวมาทั้งหมด
#THERMAGE#ULTHERAเชียงใหม่#HIFUเชียงใหม่#สลายไขมันหน้าท้องเชียงใหม่#ลดต้นขา
www.primadonnaclinic.com
โทร 053-400862
Line :@hfh2160a
facebook : primadonnaclinic
IG : primadonnaclinic_cm
...................................................................................................