Fractional เหมาะสำหรับ

Fractional เหมาะสำหรับ

Fractional เหมาะสำหรับรักษาหลุมสิวทำให้ใบหน้าเรียบเนียนที่เกิดจากหลุมสิวรักษาหลุมสิว เป็นเลเซอร์รักษาหลุมสิวตระกูล Fractional Erbium ซึ่งเป็นตระกูลรักษาหลุมสิว Fractionalรักษาหลุมสิว ที่ลงลึกมาก มีความร้อนสูงมากเป็นรักษาหลุมสิวอันดับ 2 รองจาก Fractional CO2รักษาหลุมสิว และลึกมากถึงผิวชั้นหนังแท้รักษาหลุมสิว ความร้อนนั้นๆจะ peel ผิวด้านบนที่ไม่เรียบเนียนออกไปและรักษาหลุมสิวทำการสร้างผิวชั้นใหม่ๆขึ้นมาทดแทนได้ใน รักษาหลุมสิวทันที เห็นผลชัดเจนในครั้งแรกที่ทำ รักษาหลุมสิวเนื่องจากว่าการยุบตัวของหลุมสิวบางหลุมมีการยุบตัวถึงผิวชั้นที่ 4-5 ฉะนั้นการทำแต่ล่ะครั้งเหมือนเป็นการสร้างผิวทั้งหมดขึ้นมาใหม่รักษาหลุมสิว

www.primadonnaclinic.com โทร 053-400862