Filler แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

Filler แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

  1. filler แบบชั่วคราว ได้แก่ Filler Zyderm ,Zyplast
  2. Filler แบบกึ่งชั่วคราว ได้แก่ Restylane , Hydrafill , Filler Hylaform , Juvenderm คือ Hyaluronic Acid ( HA ) สังเคราะห์ มาจาก การหมักของเชื้อโรค ชนิดหนึ่งที่ชือ Filler Streptococcus ( Bacteria Fermentation of Streptococcus )
  3. filler แบบถาวร ได้แก่ Artecoll , Filler Artrfill , Aquamid , Radiesse เป็นสารสังเคราะห์จาก Artecoll หรือ Artifill เป็นสารพวก polymethylmethacrylate (PMMA) ส่วน Filler Aquamid นั้นก็เป็น Polyacrylamide และ Radiesse ก็คือ Calcium Filler Hydroxylapatide คือ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระดูกและฟัน Filler

โดยทั่วไปปัจจุบันเรามักจะฉีด Filler ชนิดกึ่งชั่วคราว เข้าไปเพิ่มในส่วนบริเวณที่เป็นร่องลึกเช่นร่องแก้ม หน้าผาก ใต้ตา ขมับ หรือทำให้จมูกสวยได้รูปขึ้น โดย Filler จะเข้าไปแทนคอลลาเจนและไขมันใต้ผิวที่เสื่อมสลายไปเนื่องจากเป็นสารที่ร่างกายเรามีอยู่แล้วจึงไม่ค่อยเกิดอาการแพ้หรือมีผลข้างเคียงใดๆ และเมื่อฉีด Filler เข้าไประยะหนึ่งสารตัวนี้จะค่อยๆสลายไปเองตามธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ได้ประมาณ 6 เดือน 1 ปีขึ้นอยู่กับการดูแลหลังฉีดเช่นไม่ควรจะไปทำเลเซอร์บริเวณที่ฉีดเพราะจะทำให้ Filler สลายเร็วขึ้นหรือดื่มน้ำเยอะ ๆ คือดื่มน้้ำครั้งละน้อยๆแต่ดื่มบ่อยๆ ก็จะช่วยให้สาร Filler อยู่ได้นานเป็นต้น Filler

www.primadonnaclinic.com