การกำจัดติ่งเนื้อ

การกำจัดติ่งเนื้อ

ปกติแล้วมักไม่ค่อยมีการกำจัดติ่งเนื้อกันมากนัก แม้จะมีติ่งเนื้อหลายติ่งก็ตาม เว้นแต่ติ่งเนื้อจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูและมีอาการระคายเคือง หรือพบว่าติ่งเนื้อสามารถบิดตัวที่ฐานจนทำให้การไหลเวียนเลือดภายในติ่งหยุดลง ซึ่งจะทำให้ติ่งเนื้อเปลี่ยนสีไปเป็นดำหรือแดง ซึ่งทั้งสองกรณีนี้สามารถขอให้แพทย์ช่วยกำจัดออกให้ได้ โดยแพทย์จะเลือกอาจเลือกใช้วิธีตัดด้วยของมีคมอย่างมีดผ่าตัด แช่แข็งติ่งเนื้อด้วยไนโตรเจนเหลว หรือเผาติ่งเนื้อด้วยการจี้ไฟฟ้าก็ได้ติ่งเนื้อ

การกำจัดติ่งเนื้อไม่จำเป็นต้องใช้ยาระงับประสาท แต่หากติ่งเนื้อมีขนาดใหญ่หรือคุณมีติ่งเนื้อหลายติ่งรวมกัน แพทย์ก็อาจใช้วิธีทาครีมหรือฉีด Lidocaine ระงับความเจ็บปวดแทนติ่งเนื้อ

หากแพทย์ใช้วิธีจี้ความร้อนหรือแช่แข็งติ่ง ทั้ง 2 วิธีนี้อาจต้องใช้เวลาทั้งวันก่อนที่ติ่งเนื้อจะหลุดออกไปเองติ่งเนื้อ ภายหลังกำจัดติ่งไปแล้วก็มีโอกาสที่ติ่งเนื้อใหม่จะงอกขึ้นมาในตำแหน่งเดิมอีกครั้งหรือเกิดขึ้นบนตำแหน่งใหม่ก็ได้ ดังนั้น สิ่งที่ควรทราบคือการกำจัดติ่งเนื้อไม่ได้จำเป็นทางการแพทย์ และบริษัทประกันหลายแห่งก็ไม่รองรับค่าใช้จ่ายการกำจัดติ่งเนื้อ หากไม่ได้คำนึงเรื่องควมสวยงาม ก็ไม่จำเป็นต้องกำจัดติ่งเนื้อเหล่านี้ออก