Ematrix รักษาหลุมสิว 2

Ematrix รักษาหลุมสิว 2
รักษาหลุมสิว กลไกการทำงานของ eMatrix เป็นอย่างไร
รักษาหลุมสิว กระแส RF จะลงไปใต้ผิวหนัง ทำให้เกิดความร้อนลงไปใต้ผิวที่ความลึกแตกต่างกันในแต่ละโปรแกรม ความร้อนจากกระแส RF จะลงไปที่ผิวชั้นบน (epidermis) และชั้นล่าง (dermis) รักษาหลุมสิว โดยจะทำให้เกิดการทำลายผิวหนังด้านบนและลอกออก (Ablation and Resurfacing)
#หน้าเรียว #ULTHERA#HIFU#ลดความอ้วน#ลดน้ำหนัก#รักษาหลุมสิว#กำจัดขนรักแร้www.primadonnaclinic.com โทร 053-400862Line :@hfh2160a
facebook : primadonnaclinic IG :primadonnaclinic_cm