E – matrix เป็นนวัตกรรมรักษาหลุมสิว

E – matrix เป็นนวัตกรรมรักษาหลุมสิว

E – matrix เป็นนวัตกรรมรักษาหลุมสิว Fracional Technology ที่ล้ำหน้ารักษาหลุมสิว โดยใช้คลื่นวิทยุความถี่สูง (Radiofrequency, RF) รักษาหลุมสิวทำให้เกิดการผลัดเซลล์ผิวชั้นนอก (ablation and resurfacing) รักษาหลุมสิวเกิดการทำลายผิวชั้นบนเพียงเล็กน้อยรักษาหลุมสิว (low epidermal disruption) พลังงานสามารถลงไปกระตุ้นผิวหนังชั้นล่างรักษาหลุมสิวได้มาก (high dermal impact) และช่วยรักษาหลุมสิวกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนในปริมาณมากขึ้นรักษาหลุมสิว E – matrix จึงมีความปลอดภัยกับคนไข้ที่มีผิวทุกสีรักษาหลุมสิว มีประสิทธิภาพสูง รักษาหลุมสิวผู้ป่วยมีความพึงพอใจ ปัญหาหลุมสิวรักษาหลุมสิวหน้าเป็นหลุมจะหมดไปได้อย่างแน่นอน

www.primadonnaclinic.com โทร 053-400862