E-Matrix รักษาหลุมสิว

E-Matrix  รักษาหลุมสิว

เป็นการใช้คลื่นเสียงในการรักษาแทนคลื่นแสง รักษาหลุมสิวทำให้มีประโยชน์ในด้านการยกกระชับใบหน้าด้วย รักษาหลุมสิวในปัจจุบัน

E-matrix เป็นตัวที่หวังผลในการรักษาหลุมสิวได้มากที่สุดรักษาหลุมสิว (Fractional CO2 Laserรักษาหลุมสิว อาจจะได้ผลเทียบเท่าหรือดีกว่ารักษาหลุมสิว แต่เสี่ยงกว่าและมี Effect หลังทำที่เยอะกว่ามาก)รักษาหลุมสิว อาการข้างเคียงน้อยเมื่อเทียบกับการรักษาหลุมสิวด้วย Fractional CO2 Laser  แต่ราคาแพง  รักษาหลุมสิวสามารถคาดหวังผลการรักษาหลุมสิวได้ 80-90 % (3-5 ครั้ง)รักษาหลุมสิว

www.primadonnaclinic.com โทร 053-400862