ที่อยู่คลินิก

ติด ธนาคาร ธนชาติ
ตรงข้าม ซอย นิมมานเหมินทร์ 11
Prima Donna (พรีมาดอนน่า)
Anti-Aging and Aesthetics Clinic

24/8 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์: 053 400 862
E-mail: info@primadonnaclinic.com
Website : http://www.primadonnaclinic.com

แบบฟอร์มติดต่อคลินิก

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ (ต้องการ)

ข้อความของคุณ