CO2 Fractional Laser เมื่อไรจึงจะเห็นผลการรักษา?

CO2 Fractional Laser เมื่อไรจึงจะเห็นผลการรักษา?

การเปลี่ยนแปลงของผิวหลุมสิว fractional co2 รูขุมขนกว้าง สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้หลังการรักษาประมาณ 1 สัปดาห์ ส่วนการรักษาแผลเป็นจากรอยสิวสิวนั้นต้องทำการรักษามากกว่า 1 ครั้ง fractional co2 โดยเว้นระยะการรับบริการประมาณ 3-4 สัปดาห์ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาหลุมสิว fractional co2 รูขุมขนกว้างของคนไข้แต่ละท่านที่มีไม่เท่ากัน ระยะเวลาที่ทิ้งปัญหาหลุมสิว รูขุมขนกว้าง ระดับพลังงานที่แพทย์ใช้ในการรักษาหลุมสิว รูขุมขนกว้างแต่ละครั้ง ผลการรักษา fractional co2 โดยทั่วไปจะเห็นผลสูงสุดหลังการรักษาหลุมสิว รูขุมขนกว้างประมาณ 3-4 ครั้ง

 

ผลที่ได้จากการทำการรักษาด้วย Fractional CO2 Laser

 

ริ้วรอยจางลง fractional co2

รูขุมขนกว้างจะกระชับขึ้น fractional co2

รอยฝ้าจางลง fractional co2

รอยแดงผิวจางลง fractional co2

หลุมสิวลดลง fractional co2

รอยแผลเป็นหลุมสิวตื้นขึ้น fractional co2

รอยดำ และรอยแดงจากสิวจางลง fractional co2

กระ และรอยดำบนผิวจางลง fractional co2

รอยคล้ำใต้ตาจางลง fractional co2

ใบหน้าดูอ่อนเยาว์กว่าเดิม ผิวสุขภาพดีขึ้น fractional co2

www.primadonnaclinic.com