รักษาจี้ไฝ ขี้แมลงวัน เนื้องอกผิวหนัง ด้วยเลเซอร์ 2

รักษาจี้ไฝ ขี้แมลงวัน เนื้องอกผิวหนัง ด้วยเลเซอร์  2

จี้ไฝ การมีเครื่องคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์มาใช้นั้นข้อดีมากๆก็คือ  ทำให้แพทย์ผิวหนังได้มีโอกาสได้ตรวจสกรีนมะเร็งโรคผิวหนังให้กับคนไข้ได้ไปในตัว   เพราะโดยทั่วไปถ้าเราประกาศให้คนไทยมาตรวจสกรีนหามะเร็งผิวหนังนั้น  คนส่วนใหญ่มักจะไม่ให้ความสำคัญเพราะเข้าใจผิดว่ามะเร็งผิวหนังเป็นเรื่องไกลตัว

จี้ไฝ สำหรับคนไทย ทั้งๆที่เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยมากเพียงแต่เมื่อเทียบกับฝรั่งซึ่งมีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ที่เกิดมะเร็งผิวหนังในสหรัฐอเมริกาปีละกว่าล้านราย  ทำให้ดูเหมือนว่ามะเร็งผิวหนังสำหรับคนไทยไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไร   สำหรับในต่างประเทศถือเป็นมาตรฐานที่เขาจะมาให้แพทย์ผิวหนังตรวจหามะเร็งผิวหนังประจำปี

จี้ไฝ เนื่องจากมะเร็งผิวหนังเป็นโรคที่ถ้าได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มต้นจัดเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้  แต่ถ้าตัวผู้ป่วยคิดว่าเป็นเนื้องอกธรรมดา ปล่อยทิ้งไว้  หรือแพทย์ตรวจไม่พบ หรือไม่ได้ตรวจจนกระทั่งลุกลามไปมาก ยิ่งถ้าเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดร้ายแรงที่เรียกกันว่า มะเร็งไฝดำด้วยแล้ว

 

ผู้ป่วยหลายรายต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรไปอย่างน่าเสียดาย  การมีเครื่องเลเซอร์มาให้บริการทำให้คนไข้สนใจมาตรวจรับบริการค้นหามะเร็งผิวหนังมากขึ้น  เพราะก่อนที่จะกำจัดเนื้องอกทั้งหลายด้วยเลเซอร์  แพทย์ต้องตรวจให้แน่ใจว่าไม่ใช่มะเร็ง  เพราะมะเร็งผิวหนังส่วนใหญ่

การรักษาด้วยการผ่าตัดยังคงเป็นวิธีมาตรฐานที่ได้ผลดี     แต่ก็มีบ้างที่โรคผิวหนังที่เป็นอยู่ในระยะที่เขาเรียกว่า ระยะก่อนที่จะเป็นมะเร็ง  อย่างนี้การใช้เลเซอร์เป็นหนึ่งในวิธีที่ได้ผลการรักษาค่อนข้างดี วิธีการในการกำจัดไฝ ขี้แมลงวัน เนื้องอกผิวหนังด้วยเลเซอร์นั้น