6 ท่าฝึกกระชับต้นแขนลดต้นแขน 2

6 ท่าฝึกกระชับต้นแขนลดต้นแขน 2

ลดต้นแขนแรงเกร็งที่กล้ามเนื้อหน้าแขนเพื่อยกดัมเบลขึ้นมาจนสุดพิสัย พร้อมกับปล่อยลมหายใจออก   2.จากนั้นค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหน้าแขนออก ลดดัมเบลลง เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง ทำจนครบจำนวนครั้งแล้วสลับไปทำอีกข้างหนึ่ง นับเป็น 1 เซท  3. INCLINE DUMBBELL CURL  3 เซท 12-15 ครั้ง

ลดต้นแขน เน้นการยืดเหยียดของกล้ามเนื้อไบเซบในขณะฝึก เพื่อให้กล้ามเนื้อได้พัฒนาครบทุกช่วงการทำงาน Women Incline Dumbbell Curl Startท่าเริ่มต้นWomen Incline Dumbbell Curl Finishท่าสิ้นสุดการฝึกด้วยท่า Incline Dumbbell Curls เริ่มต้นจากการเตรียมดัมเบลหนึ่งคู่ และเบาะนอนปรับเอียงที่ 60 องศา จากนั้นนั่งลงไปบนเบาะแล้วหยิบดัมเบลขึ้นมา

ลดต้นแขนปล่อยแขนลงจนสุดตามธรรมชาติโดยให้ข้อศอกติดกับลำตัว หันฝ่ามือทั้งสองข้างออกไปทางด้านหน้าของลำตัว เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Incline Dumbbell Curls  1.สูดลมหายใจเข้าจนสุด จากนั้นเริ่มออกแรงเกร็งที่กล้ามเนื้อหน้าแขน เพื่อยกดัมเบลขึ้นมาจนสุดพิสัย โดยในการขยับนั้นจะให้เคลื่อนที่เฉพาะแขนท่อนปลาย ต้นแขนนั้นจะไม่ขยับ พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด

2.จากนั้นค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหน้าแขนออก ลดดัมเบลลงจนสุด เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมทั้งสูดลมหายใจเข้าจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง   *ตลอดการฝึกด้วยท่า Incline Dumbbell Curls พยายามให้หัวติดเบาะตลอดการฝึก เพื่อให้แนวกระดูกสันหลังเป็นไปตามธรรมชาติ  ท่าฝึกสำหรับต้นแขนด้านหลัง  1. BENCH DIPS 4 เซท 15-20 ครั้ง   ท่าฝึกcompound ที่ฝึกได้ง่ายและบริหารกล้ามเนื้อไรเซบได้ดี

เริ่มจากน้ำหนักตัวเปล่า พยายามฝึกให้ได้มากที่สุด ถ้าฝึกได้จำนวนครั้งมากเกินไป อาจเพิ่มความยากโดยการวางขาพาดบนเบาะที่สูงขึ้น หรือ เพิ่มน้ำหนักไว้ที่ต้นขา  Women Bench Dips Start  ท่าเริ่มต้นWomen Bench Dips Finish  ท่าสิ้นสุด  การฝึกด้วยท่า Triceps Bench Dip เริ่มต้นจากการหันหลังเข้าหาเบาะ ใช้มือทั้งสองข้างจับขอบเบาะเอาไว้