5. HIFU เชียงใหม่

5. HIFU เชียงใหม่
HIFU เชียงใหม่ ความรู้สึกขณะได้รับการรักษาระยะเวลาในการทำการรักษาแต่ละครั้งนั้นประมาณ 30-40 นาที โดยตลอดการรักษา HIFU เชียงใหม่ นั้นผู้เข้ารับการรักษาจะรู้สึกสบายผิว ไม่มีอาการเจ็บหรือแสบร้อน เนื่องจากพลังงานคลื่นอัลตร้าซาวน์ที่มีความถี่สูงนั้นจะผ่านชั้นผิวลงไป โดยที่ไม่เกิดการกระตุ้นเซลล์ประสาท ผู้เข้ารับการรักษาจึงไม่รู้สึกเจ็บ แต่จะรู้สึกเพียงความอุ่นเล็กน้อยในบริเวณผิวที่ทำการรักษา HIFU เชียงใหม่
#สลายไขมันหน้าท้องเชียงใหม่ #Hifuเชียงใหม่ #ร้อยไหมเชียงใหม่ #Ultheraเชียงใหม่#กระชับสัดส่วน
web: www.primadonnaclinic.com ,Line: @hfh2160a
Instragram: primadonnaclinic_cm , Facebook: primadonnaclinic
โทร 053-400862