Monthly Archives: มิถุนายน 2019

วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆ จี้หูดเชียงใหม่ 13

วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆ จี้หูดเชียงใหม่ 13 จี้หูดเชียงใหม่ หายไปแต่ไม่ได้ฆ่าเชื้อหูดโดยตรง อาจใช้ยา ใช้ความเย็นจัด ความร้อนจัด จี้หูดเชียงใหม่ หรือวิธีทางศัลยกรรมในการทำลายหูด 1.1 การใช้กรดซาลิไซลิก (salicylic acid) จี้หูดเชียงใหม่ เป็นยาที่ใช้ได้ผลและปลอดภัย แนะนำใช้เป็นยาตัวแรกในการรักษาหูดที่หน้า #จี้หูดเชียงใหม่ #ฉีดผิวขาวเชียงใหม่ #รักษาสิวเชียงใหม่ #จี้ไฝเชียงใหม่ #ลดน้ำหนักเชียงใหม่ #ลดแก้ม #ลดเหนียง #เมโสแฟต #หน้าเรียว #รักษาฝ้า #อัลเธอร์ร่า #SmartLIFTandLIGHT #ECM #พรีมาดอนน่าคลินิก #PrimadonnaClinic Webpage: www.primadonnaclinic.com  Tel: 053-400862  Line: @hfh2160a Facebook: primadonnaclinic                IG: primadonnaclinic_cm
อ่านรายละเอียด

วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆ จี้หูดเชียงใหม่ 12

วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆ จี้หูดเชียงใหม่ 12 จี้หูดเชียงใหม่ จะเลือกการรักษาด้วยวิธีใดนั้น พิจารณาตามผู้ป่วยแต่ละราย โดยขึ้นกับตําแหน่ง, ขนาด, จำนวน, ชนิดของหูด, อายุ จี้หูดเชียงใหม่ และความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วย จี้หูดเชียงใหม่ การรักษาหูดมีหลายแบบดังต่อไปนี้ 1. การทำลายหูด การรักษานี้เพื่อให้ตุ่มหูด #จี้หูดเชียงใหม่ #ฉีดผิวขาวเชียงใหม่ #รักษาสิวเชียงใหม่ #จี้ไฝเชียงใหม่ #ลดน้ำหนักเชียงใหม่ #ลดแก้ม #ลดเหนียง #เมโสแฟต #หน้าเรียว #รักษาฝ้า #อัลเธอร์ร่า #SmartLIFTandLIGHT #ECM #พรีมาดอนน่าคลินิก #PrimadonnaClinic Webpage: www.primadonnaclinic.com  Tel: 053-400862  Line: @hfh2160a Facebook: primadonnaclinic                IG: primadonnaclinic_cm
อ่านรายละเอียด

วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆ จี้หูดเชียงใหม่ 11

วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆ จี้หูดเชียงใหม่ 11 จี้หูดเชียงใหม่ ได้ภายใน 1-2 ปี แต่อาจมีหูดใหม่เกิดขึ้น การรักษาหูดมีหลายวิธี ปัจจุบันยังไม่มีการรักษามาตรฐานสำหรับโรคหูด จี้หูดเชียงใหม่ ไม่มีการรักษาใดที่ให้ผลดีสมบูรณ์กับผู้ป่วยทุกคน จี้หูดเชียงใหม่ หูดแต่ละชนิดต้องการการรักษาที่แตกต่างกัน โดยแพทย์ #จี้หูดเชียงใหม่ #ฉีดผิวขาวเชียงใหม่ #รักษาสิวเชียงใหม่ #จี้ไฝเชียงใหม่ #ลดน้ำหนักเชียงใหม่ #ลดแก้ม #ลดเหนียง #เมโสแฟต #หน้าเรียว #รักษาฝ้า #อัลเธอร์ร่า #SmartLIFTandLIGHT #ECM #พรีมาดอนน่าคลินิก #PrimadonnaClinic Webpage: www.primadonnaclinic.com  Tel: 053-400862  Line: @hfh2160a Facebook: primadonnaclinic                IG: primadonnaclinic_cm
อ่านรายละเอียด

วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆ จี้หูดเชียงใหม่ 10

วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆ จี้หูดเชียงใหม่ 10 จี้หูดเชียงใหม่ เกิดแผลเป็น แผลอาจเกิดการติดเชื้อ และแพทย์หรือพยาบาลที่ทำการรักษาอาจติดเชื้อได้ จี้หูดเชียงใหม่ เพราะเชื้อสามารถออกมากับควันที่เกิดในขณะทำเลเซอร์ และหายใจเอาเชื้อนั้นเข้าไป จี้หูดเชียงใหม่ ส่วนการจี้ด้วยไฟฟ้าอาจมีประสิทธิภาพดีกว่าการจี้เย็น #จี้หูดเชียงใหม่ #ฉีดผิวขาวเชียงใหม่ #รักษาสิวเชียงใหม่ #จี้ไฝเชียงใหม่ #ลดน้ำหนักเชียงใหม่ #ลดแก้ม #ลดเหนียง #เมโสแฟต #หน้าเรียว #รักษาฝ้า #อัลเธอร์ร่า #SmartLIFTandLIGHT #ECM #พรีมาดอนน่าคลินิก #PrimadonnaClinic Webpage: www.primadonnaclinic.com  Tel: 053-400862  Line: @hfh2160a Facebook: primadonnaclinic                IG: primadonnaclinic_cm
อ่านรายละเอียด

วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆ จี้หูดเชียงใหม่ 9

วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆ จี้หูดเชียงใหม่ 9 จี้หูดเชียงใหม่ 50-80% เมื่อรักษาด้วยวิธีข้างต้นไม่ได้ผลหรือหูดมีขนาดใหญ่ แพทย์อาจใช้แสงเลเซอร์หรือเครื่องจี้ไฟฟ้าในการรักษา จี้หูดเชียงใหม่ โดยการใช้แสงเลเซอร์จะมีอัตราการรักษาหายประมาณ 65% จี้หูดเชียงใหม่ แต่มีผลข้างเคียงคือ ค่อนข้างเจ็บ อาจทำให้ #จี้หูดเชียงใหม่ #ฉีดผิวขาวเชียงใหม่ #รักษาสิวเชียงใหม่ #จี้ไฝเชียงใหม่ #ลดน้ำหนักเชียงใหม่ #ลดแก้ม #ลดเหนียง #เมโสแฟต #หน้าเรียว #รักษาฝ้า #อัลเธอร์ร่า #SmartLIFTandLIGHT #ECM #พรีมาดอนน่าคลินิก #PrimadonnaClinic Webpage: www.primadonnaclinic.com  Tel: 053-400862  Line: @hfh2160a Facebook: primadonnaclinic                IG: primadonnaclinic_cm
อ่านรายละเอียด

วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆ จี้หูดเชียงใหม่ 8

วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆ จี้หูดเชียงใหม่ 8 จี้หูดเชียงใหม่ จี้ซ้ำทุก ๆ 2 สัปดาห์ ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งข้อดีของการใช้ไนโตรเจนเหลวคือจะไม่ทำให้เจ็บมากนักและไม่ทำให้เกิดแผลเป็น จี้หูดเชียงใหม่ แต่ผู้ป่วยต้องมาจี้ซ้ำอยู่หลายครั้งจนกว่าจะหายขาด จี้หูดเชียงใหม่ โดยจะมีอัตราการรักษาหายอยู่ที่ประมาณ #จี้หูดเชียงใหม่ #ฉีดผิวขาวเชียงใหม่ #รักษาสิวเชียงใหม่ #จี้ไฝเชียงใหม่ #ลดน้ำหนักเชียงใหม่ #ลดแก้ม #ลดเหนียง #เมโสแฟต #หน้าเรียว #รักษาฝ้า #อัลเธอร์ร่า #SmartLIFTandLIGHT #ECM #พรีมาดอนน่าคลินิก #PrimadonnaClinic Webpage: www.primadonnaclinic.com  Tel: 053-400862  Line: @hfh2160a Facebook: primadonnaclinic                IG: primadonnaclinic_cm
อ่านรายละเอียด

วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆ จี้หูดเชียงใหม่ 7

วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆ จี้หูดเชียงใหม่ 7 จี้หูดเชียงใหม่ การศึกษา ซึ่งอาจมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นได้) ในโรงพยาบาลบางแห่งอาจใช้วิธีการจี้เย็น (Cryosurgery) จี้หูดเชียงใหม่ โดยใช้ไนโตรเจนเหลว (Liquid nitrogen) จี้หูดเชียงใหม่ หรือคาร์บอนไดออกไซด์แข็ง (Solid CO2 หรือ น้ำแข็งแห้ง) ในการจี้ทำลายหูด โดยจะต้อง #จี้หูดเชียงใหม่ #ฉีดผิวขาวเชียงใหม่ #รักษาสิวเชียงใหม่ #จี้ไฝเชียงใหม่ #ลดน้ำหนักเชียงใหม่ #ลดแก้ม #ลดเหนียง #เมโสแฟต #หน้าเรียว #รักษาฝ้า #อัลเธอร์ร่า #SmartLIFTandLIGHT #ECM #พรีมาดอนน่าคลินิก #PrimadonnaClinic Webpage: www.primadonnaclinic.com  Tel: 053-400862  Line: @hfh2160a Facebook: primadonnaclinic                IG: primadonnaclinic_cm
อ่านรายละเอียด

วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆ จี้หูดเชียงใหม่ 6

วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆ จี้หูดเชียงใหม่ 6 จี้หูดเชียงใหม่ ทาด้วยกรดไตรคลอโรอะซิติก (Trichloroacetic acid) ชนิด 30-50% ถ้าใช้ยาแบบทาไม่ได้ผล จี้หูดเชียงใหม่ แพทย์อาจให้ยาแบบฉีดเฉพาะที่ โดยจะใช้ฉีดลงไปที่หูดโดยตรง จี้หูดเชียงใหม่ (ส่วนยากินและยาฉีดเข้าเส้นก็มีครับ แต่ยังให้ผลไม่ดีนัก และยังอยู่ในระหว่าง #จี้หูดเชียงใหม่ #ฉีดผิวขาวเชียงใหม่ #รักษาสิวเชียงใหม่ #จี้ไฝเชียงใหม่ #ลดน้ำหนักเชียงใหม่ #ลดแก้ม #ลดเหนียง #เมโสแฟต #หน้าเรียว #รักษาฝ้า #อัลเธอร์ร่า #SmartLIFTandLIGHT #ECM #พรีมาดอนน่าคลินิก #PrimadonnaClinic Webpage: www.primadonnaclinic.com  Tel: 053-400862  Line: @hfh2160a Facebook: primadonnaclinic                IG: primadonnaclinic_cm
อ่านรายละเอียด

วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆ จี้หูดเชียงใหม่ 5

วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆ จี้หูดเชียงใหม่ 5 จี้หูดเชียงใหม่ ทุก ๆ สัปดาห์จนกว่าหูดจะหายไป ใช้ยากัดหูดหรือตาปลาที่มีกรดซาลิไซลิกผสม เป็นต้น โดยให้นำมาใช้ทาที่ตัวหูดทุกวัน วันละ 2-3 ครั้ง แล้วตัวยาจะค่อย ๆ กัดเนื้อหูดให้หลุดออก ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 3 เดือนกว่าจะเห็นผล แต่ก็เป็นวิธีที่ไม่เจ็บและ จี้หูดเชียงใหม่ สามารถใช้กับเด็กได้ (ก่อนทายาควรแช่เท้าในน้ำอุ่นประมาณ 10 นาทีก่อน แล้วใช้ตะไบค่อย ๆ ขูดเอาเนื้อที่แข็งออก แล้วค่อยทายา แต่ในระหว่างที่ทายาต้องระวังอย่าให้น้ำยาถูกผิวหนังปกติ) ยาทาหูด การใช้เทปผ้าปิดแผล (Duct Tape Occlusion Therapy - DTOT) จี้หูดเชียงใหม่ เป็นวิธีการที่นำมาใช้เพื่อกำจัดการแพร่กระจายของหูด และเพื่อบีบเค้นไม่ให้หูดได้หายใจ โดยมีงานวิจัยที่พบว่า การใช้เทปผ้าชนิดนี้ร่วมกับยาอิมิควิโมดชนิด 5% เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยกำจัดหูดทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็ใช้ระยะเวลาพอสมควร จี้หูดเชียงใหม่ (อาจนานถึง 6 เดือน) แต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็มักใช้ไม่ได้ผล[5] ยาทาหูด การรักษาหูดที่เป็นติ่ง แพทย์จะรักษาด้วยการพ่นยาชาแล้วใช้กรรไกรตัดออก การรักษาหูดที่เป็นตุ่มหรือไตขนาดใหญ่…
อ่านรายละเอียด

วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆ จี้หูดเชียงใหม่ 4

วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆ จี้หูดเชียงใหม่ 4 จี้หูดเชียงใหม่ หูดจะเริ่มหลุดออกในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก แต่ให้ทานต่อไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าหูดจะหายหมด และให้นำน้ำมันกระเทียมมาทาทับบริเวณที่เป็นหูดประมาณ 1-2 ครั้งต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน วิธีรักษาหูด การดูแลตนเองเมื่อเป็นหูดในเบื้องต้น อย่าพยายาม จี้หูดเชียงใหม่ แกะ เกา หรือสัมผัสบริเวณที่เป็นหูด รวมไปถึงการกัดเล็บ เพราะอาจจะทำให้ผิวหนังบริเวณอื่น ๆ เกิดการติดเชื้อแล้วกลายเป็นหูดเพิ่มขึ้นใหม่ได้ ไม่ใช้วิธีการรักษาด้วยตัวเองที่กล่าวไปข้างต้นบนผิวที่อาจเกิดการระคายเคือง หรือบริเวณใด ๆ ที่มีการติดเชื้อ เป็น จี้หูดเชียงใหม่ ผื่นแดง บนไฝหรือปาน บนหูดที่มีขนโผล่ขึ้นมา รวมถึงหูดบริเวณอวัยวะเพศ ใบหน้า เยื่อบุผิว เช่น ในปาก จมูก และช่องทวารหนัก ควรล้างผิวบริเวณที่เป็นหูดให้บ่อยที่สุด และพยายามดูแลหูดให้แห้งอยู่เสมอ เพราะหูดที่เปียกจะมีแนวโน้มในการแพร่เชื้อได้ง่ายขึ้น จี้หูดเชียงใหม่ (การเช็ดให้แห้งจะช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้) การใช้วิธีรักษาหลายแบบร่วมกัน สามารถเพิ่มโอกาสในการรักษาหูดให้หายเร็วขึ้น การรักษาหูดที่ฝ่าเท้าห้ามใช้วิธีการตัดออกหรือใช้ไฟฟ้าจี้ เพราะจะทำให้เจ็บเวลาเดิน ใช้ปลาสเตอร์ที่มีกรดซาลิไซลิก จี้หูดเชียงใหม่ (Salicylic acid) ชนิด…
อ่านรายละเอียด

วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆ จี้หูดเชียงใหม่ 3

วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆ จี้หูดเชียงใหม่ 3 จี้หูดเชียงใหม่ นั้นมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อและลดการอักเสบซึ่งจะช่วยกำจัดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดหูดได้ ว่านหางจระเข้ ให้ทาเจลว่านหางจระเข้ลงบริเวณที่เป็นหูด พันทับด้วยผ้าพันแผลวันละ 2 ครั้ง เชื่อว่าในว่านหางจระเข้นั้นมีคุณสมบัติช่วยลดอาการอักเสบและจะสามารถทำให้หูดมีขนาด จี้หูดเชียงใหม่ เล็กลงหรือหายไปได้ในเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ น้ำมันละหุ่ง ส่วนประกอบหลักที่สำคัญในน้ำมันละหุ่งนั้นเป็นกรดที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ดังนั้นจึงเชื่อว่าสามารถนำมารักษาหูดโดยเฉพาะที่ใบหน้าและที่มือได้ วิธีใช้ให้ทาน้ำมันละหุ่ง จี้หูดเชียงใหม่ ลงบนบริเวณที่เป็นหูดวันละหลายๆ ครั้ง ก่อนนอนให้ใช้สำลีชุบน้ำมันละหุ่งพันเทปไว้บริเวณที่เป็น หูดจะค่อยๆ มีสีเข้มขึ้นและหลุดไปในเวลาต่อมา เสร็จแล้วให้ล้างออก ด้วยน้ำสะอาด น้ำร้อนและเกลือทะเล ให้แช่บริเวณที่เป็นหูดลงในน้ำเกลืออุ่น ๆ เป็นเวลา 10-15 นาที จี้หูดเชียงใหม่ เพื่อให้หูดนุ่มขึ้น จากนั้นให้ขูดเอาชั้นผิวที่ตายแล้วบนหูดออกไปโดยใช้ตะไบเล็บหรือหินภูเขาไฟ จึงนำเกลือทะเลเม็ดใหญ่มาถู แปะปลาสเตอร์ยาหรือเทปทับลงไปเพื่อให้เม็ดเกลือยังอยู่กับที่ และคอยเปลี่ยนปลาสเตอร์ยาใหม่หลังจากอาบน้ำ เสร็จแล้วให้ล้างมือ จี้หูดเชียงใหม่ ให้สะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อหูด รับประทานอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เช่น กระเทียม มันเทศ เมล็ดทานตะวัน ขนมปังโฮลเกรน ข้าว ฯลฯ รับประทานกระเทียมชนิดแคปซูล โดยให้รับประทานวันละ 2 ครั้ง ติดต่อกันหลายสัปดาห์…
อ่านรายละเอียด

วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆ จี้หูดเชียงใหม่ 2

วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆ จี้หูดเชียงใหม่ 2 จี้หูดเชียงใหม่ มะนาวจะช่วยทำให้เห็นผลได้เร็วขึ้น ใบโหระพา เชื่อว่าในใบโหระพานั้นมีสารต้านไวรัสที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ วิธีใช้ให้บดโหระพา ¼ ถ้วยให้ละเอียดก่อนทาลงบนบริเวณที่เป็นหูดและพันทับด้วยผ้าพันแผล ทำซ้ำทุกวันเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ น้ำผึ้ง เชื่อกันว่าน้ำผึ้งนั้น จี้หูดเชียงใหม่ มีสรรพคุณช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อเวรัส วิธีใช้ให้ทาน้ำผึ้งให้ทั่วบริเวณที่เป็นหูด วิธีนี้จะช่วยลดปริมาณออกซิเจนที่บริเวณดังกล่าวและอาจจะช่วยฆ่าเชื้อไวรัสได้ ทาซ้ำทุกๆ 24 ชั่วโมงจนกว่าจะหาย น้ำสับปะรด น้ำสับปะรดนั้นมีความเป็นกรดสูงและมีเอนไซม์ จี้หูดเชียงใหม่ ที่อาจจะสามารถช่วยรักษาหูดได้ วิธีใช้ให้นำน้ำสับปะรดทาบริเวณที่เป็นหูดให้ทั่วทิ้งไว้ 3-5 นาทีวันละ 2-3 ครั้ง คุณอาจจะรู้สึกแสบได้ในครั้งแรก กระเทียม เชื่อว่าในกระเทียมนั้นมีสารฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียซึ่งสามารถช่วยทำให้หูดตายและหลุดออกได้ วิธีใช้ จี้หูดเชียงใหม่ ให้บดกระเทียมก่อนนำมาพอกบริเวณที่เป็นหูด พันทับด้วยผ้าพันแผลทิ้งไว้ 20 นาทีก่อนล้างออก ทำเช่นนี้วันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 1 สัปดาห์หรืออาจจะเลือกรับประทานอาหารเสริมที่ทำมาจากกระเทียมวันละ 3 ครั้งก็ได้ น้ำร้อน วิธีนี้อาจได้ผลช้าแต่เป็น จี้หูดเชียงใหม่ วิธ๊ที่ง่ายที่สุดและไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ วิธีใช้ ให้แช่บริเวณที่เป็นหูดในน้ำร้อนประมาณ 5 นาทีต่อวัน…
อ่านรายละเอียด

วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆ จี้หูดเชียงใหม่ 1

วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆ จี้หูดเชียงใหม่ 1 จี้หูดเชียงใหม่ วิธีการรักษาหูดแบบง่ายๆน้ำส้มสายชูจาก apple cider ถึงแม้ว่าวิธีนี้จะไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดหูดได้ แต่ความเป็นกรดในน้ำส้มสายชูนั้นก็สามารถช่วยกำจัดหูดได้ วิธีใช้ให้จุ่มสำลีลงในน้ำส้มสายชูจาก apple cider บีบน้ำส่วนเกินออก จี้หูดเชียงใหม่ ก่อนวางสำลีนี้ไว้เหนือหูดและพันทับด้วยเทปก่อนเข้านอน หากว่าคุณไม่ได้มีอาการปวดมากจนเกินไป ให้เปลี่ยนสำลีในตอนเช้าและทิ้งไว้ตลอดวัน หลังจากทำเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ หูดก็จะหายและหลุดออกไปได้เอง Milkweed เป็นวัชพืชที่พบได้ทั่วไป หากรับประทาน จี้หูดเชียงใหม่ เข้าไปอาจเป็นพิษได้ แต่เราสามารถนำพืชชนิดนี้มาใช้ในการรักษาหูดที่ใบหน้า เท้า มือ หรือแขนได้ วิธีใช้ ให้ขัดผิวหนังส่วนบนของหูดก่อนวาง milkweed ที่ผ่านการตำแล้วลงไปในคลุมทั่วทั้งหมด ทำการเปลี่ยนเมื่อจำเป็น และถ้าหากเกิดผื่นหรือมีการระคายเคือง จี้หูดเชียงใหม่ ให้ล้างออกทันทีและเปลี่ยนไปใช้การรักษาด้วยวิธีอื่น เชื่อว่าเอนไซม์ที่อยู่ภายใน milkweed นั้นสามารถช่วยสลายหูดได้ เปลือกกล้วย เชื่อกันว่าเอนไซม์ที่อยู่ในเปลือกกล้วยนั้นสามารถรักษาหูดได้ วิธีใช้ให้ขูดบริเวณสีขาวที่อยู่ด้านในของเปลือกกล้วยและนำมาทา จี้หูดเชียงใหม่ ที่บริเวณที่เป็นหูดวันละ 2 ครั้งจนกว่าหูดจะหาย ครีมวิตามินซี บดวิตามินซีเม็ดผสมเข้าไปในน้ำมะนาวหรือน้ำจนกลายเป็นครีมก่อนทาที่บริเวณที่เป็นหูด พันทับด้วยผ้าพันแผล ทำซ้ำทุกวันจนกว่าหูดจะหาย เชื่อว่าวิตามินซีนั้นจะไปฆ่าเชื้อไวรัส และกรดจากน้ำ #จี้หูดเชียงใหม่…
อ่านรายละเอียด

วิธีลดหน้าท้อง ลดหน้าท้องเชียงใหม่ 1

วิธีลดหน้าท้อง ลดหน้าท้องเชียงใหม่ 1 ลดหน้าท้องเชียงใหม่ วิธีลดหน้าท้องอย่างได้ผล ด้วยวิธีกินอาหาร และออกกำลังกายที่ถูกต้อง การมีพฤติกรรมการกินอาหารในแบบผิด ๆ โดยเฉพาะการกินอาหารที่มีแป้ง น้ำตาลและไขมันสูง ย่อมเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้น ทำให้รูปร่างไม่กระชับและขาดความสวยงาม ลดหน้าท้องเชียงใหม่ โดยเฉพาะไขมันบริเวณหน้าท้องที่หลายคนอยากขจัดออกไปให้หมดสิ้น เพราะใคร ๆ ต่างก็ปรารถนาการมีหน้าท้องที่แบนราบ สวยกระชับ ถ้าเช่นนั้นมาติดตาม วิธีลดหน้าท้อง พร้อมเทคนิคดี ๆ เกี่ยวกับการกินอาหาร และวิธีออกกำลังกายลดหน้าท้องที่ได้ผล ลดหน้าท้องเชียงใหม่ แล้วไขมันหน้าท้องก็จะสลายไปอย่างได้ผลไขมันในร่างกายเกิดขึ้นได้อย่างไร? โดยปกติแล้ว ปริมาณอาหารที่กินในแต่ละวัน ร่างกายสามารถขจัดออกไปได้นั้นมีอยู่ จำกัด ซึ่งในเพศชายจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี และในเพศหญิงจะอยู่ที่ 1,500 กิโลแคลอรี  หากกินอาหารมากกว่านี้ ก็จะทำให้ร่างกายเก็บสะสมพลังงานในรูปแบบของไขมันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไขมัน 1 กิโลกรัม เท่ากับพลังงาน 7,700 กิโลแคลอรี แต่การเผาผลาญพลังงานในร่างกายของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำ และปริมาณกล้ามเนื้อในร่างกายด้วย หากเผาผลาญไม่หมดไขมันก็จะถูกเก็บสะสมในร่างกายต่อไป เข้าร่วมงานวิจัยทางการแพทย์วันนี้ ค้นหางานวิจัยที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อรับการรักษาใหม่ที่อาจทำให้อาการของคุณดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีเพื่อสังคม กลไกการลดไขมันในร่างกาย #ลดหน้าท้องเชียงใหม่ …
อ่านรายละเอียด

วิธีลดหน้าท้อง ลดหน้าท้องเชียงใหม่ 2

วิธีลดหน้าท้อง ลดหน้าท้องเชียงใหม่ 2 ลดหน้าท้องเชียงใหม่ การลดไขมันในร่างกายนั้นจะไม่สามารถลดเฉพาะส่วนได้ แต่สิ่งที่สามารถทำได้คือ การกระชับไขมันเฉพาะส่วน ซึ่งในจุดนี้การออกกำลังกายสามารถช่วยได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือ ปริมาณไขมันในร่างกาย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการลดไขมันหน้าท้องเพื่อการมีหน้าท้องที่แบนราบ ลดหน้าท้องเชียงใหม่ จำเป็นจะต้องใส่ใจเรื่องการกินอาหารอย่างถูกวิธี การลดไขมันอย่างถูกวิธีวิธีลดหน้าท้องให้ได้ผลอย่างเต็มประสิทธิภาพ จำเป็นต้องให้ความใส่ใจกับ การกินเป็นอันดับแรก ซึ่งการลดไขมันอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ไม่ได้หมายถึงการกินอาหารในปริมาณที่น้อยลงแต่เพียงอย่างเดียว ลดหน้าท้องเชียงใหม่ แต่หมายถึงการใส่ใจกับปริมาณแคลอรีที่กินเข้าไปในแต่ละวันด้วย ซึ่งการลดปริมาณแคลอรีให้น้อยลง 500 กิโลแคลอรี ก็จะช่วยทำให้น้ำหนักลดลงได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้หน้าท้องแบนราบสมใจ วิธีลดหน้าท้องด้วยการกินอาหาร 1. กินอาหารที่มีโปรตีนสูง หากอยากลดไขมันสะสมในบริเวณช่องท้องแล้ว แนะนำให้กินอาหารที่มีโปรตีนสูง เพราะโปรตีนเป็นแหล่งพลังงานที่ดีกับร่างกาย แถมยังช่วยซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอ และมีพลังงานไม่สูงมาก การรับประทานโปรตีนในปริมาณที่พอดี ยังทำให้อิ่มท้องได้นาน ไม่หิวบ่อย ทำให้กินอาหารได้น้อยลง ที่สำคัญการกินโปรตีนให้เพียงพอ ยังช่วยกระตุ้นระบบการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย ส่งผลทำให้ร่างกายนำไขมันมาใช้มากขึ้น ทำให้หน้าท้องแบนราบได้อย่างง่ายขึ้นนั่นในที่สุด 2. กินไขมันดี หลีกเลี่ยงไขมันเลว ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงลดไขมัน #ลดหน้าท้องเชียงใหม่  #การฉีดสารเติมเต็ม   #รักษาหลุมสิวเชียงใหม่  #เมโสแฟตเชียงใหม่  #ECM  #ฉีดผิวขาวเชียงใหม่  #จี้ไฝเชียงใหม่  #ลดน้ำหนักเชียงใหม่ #ลดแก้ม  #ลดเหนียง…
อ่านรายละเอียด

วิธีลดหน้าท้อง ลดหน้าท้องเชียงใหม่ 3

วิธีลดหน้าท้อง ลดหน้าท้องเชียงใหม่ 3 ลดหน้าท้องเชียงใหม่ แต่ไขมันก็ยังมีความจำเป็นต่อร่างกาย เพราะมีส่วนสำคัญในการสร้างฮอร์โมนหลายชนิด และยังช่วยทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินได้หลายชนิด ดังนั้นหากอยากลดไขมัน แนะนำให้เลือกกินไขมันที่ดีจากเนื้อปลา หรือถั่วชนิดต่าง ๆ ลดหน้าท้องเชียงใหม่ ก็จะช่วยทำให้ร่างกายได้รับไขมันและพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ แถมไขมันดียังช่วยขจัดไขมันเลวออกจากร่างกาย จึงส่งผลทำให้ไขมันบริเวณหน้าท้องลดลง 3. กินอาหารไฟเบอร์สูง สิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อการลดน้ำหนักคือ อาหารที่มีปริมาณไฟเบอร์สูง ลดหน้าท้องเชียงใหม่ เพราะอาหารที่มีไฟเบอร์สูงจะทำให้เราอิ่มเร็วขึ้น ถึงแม้ว่าจะกินน้อยลง เพราะไฟเบอร์จะเข้าไปเติมเต็มช่องว่างในกระเพาะให้อิ่มเร็ว ที่สำคัญไฟเบอร์ยังช่วยขจัดสารพิษ ลดการดูดซึมไขมัน น้ำตาล และแป้งเข้าสู่ร่างกายได้ ดังนั้นลองกินผักผลไม้ให้ได้ทุกมื้ออาหาร  ก็จะช่วยทำให้หน้าท้องแบนราบ และช่วยกระชับทุกสัดส่วนอย่างได้ผล 4. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ การนอนหลับอย่างเพียงพอ จะช่วยทำให้การลดไขมันหน้าท้องง่ายขึ้น เพราะถ้าหากพักผ่อนน้อย จะทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนแห่งความเครียด ทำให้รู้สึกหิวมากกว่าเดิม กระตุ้นให้อยากกินของหวานและไขมันเพิ่มขึ้น จึงทำให้ร่างกายได้รับแคลอรีมากเกินพอดี เข้าร่วมงานวิจัยทางการแพทย์วันนี้ ค้นหางานวิจัยที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อรับการรักษาใหม่ที่อาจทำให้อาการของคุณดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีเพื่อสังคม #ลดหน้าท้องเชียงใหม่  #การฉีดสารเติมเต็ม   #รักษาหลุมสิวเชียงใหม่  #เมโสแฟตเชียงใหม่  #ECM  #ฉีดผิวขาวเชียงใหม่  #จี้ไฝเชียงใหม่  #ลดน้ำหนักเชียงใหม่ #ลดแก้ม  #ลดเหนียง #กำจัดขนถาวร #รักษาฝ้า…
อ่านรายละเอียด

วิธีลดหน้าท้อง ลดหน้าท้องเชียงใหม่ 4

วิธีลดหน้าท้อง ลดหน้าท้องเชียงใหม่ 4 ลดหน้าท้องเชียงใหม่ ท่า Plank ท่านี้จะส่งผลดีต่อกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวทั้งหมด และยังทำให้หน้าท้องแข็งแรงกระชับ โดยเริ่มจากนอนคว่ำลงไปที่พื้น เท้าเหยียดตรง ใช้มือและเท้าดันตัวเองขึ้นมากจากพื้น หลังจากนั้นให้ค่อย ๆ งอข้อศอก แนบกับลำตัว ลดหน้าท้องเชียงใหม่ ราบกับฝ่าเท้าทำค้างไว้ให้ได้อย่างน้อย 30 วินาที ท่าปีนเขา ท่านี้ให้เริ่มต้นด้วยการนอนคว่ำตัว แขนทั้งสองข้างเหยียดพื้น เท้าเหยียดตรง ดันปลายเท้าขึ้น จากนั้นให้งอเข่าขวาขึ้นมาค้างไว้ที่ระดับอก ให้รู้สึกพอเมื่อย แล้วจึงสลับไปงอเข่าซ้ายขึ้นมา ทำต่อเนื่องให้ได้ 30 วินาที ลดหน้าท้องเชียงใหม่ ท่า Crunch จัดว่าเป็นวิธีลดหน้าท้องยอดนิยม โดยให้นอนราบลงไปกับพื้น ตั้งเข่าขึ้นมา เสร็จแล้วค่อย ๆ ยกตัวขึ้นมา เกรงหน้าท้องค้างไว้ ผ่อนลมหายใจออกให้หมด แล้วค่อยลดตัวลงมา Reverse crunch เป็นท่าที่ใช้ลดไขมันหน้าท้องส่วนล่าง ซึ่งเป็นส่วนที่ขจัดออกไปได้ยากที่สุด โดยเริ่มต้นจากการนอนลงกับพื้น วางแขนทั้งสองข้างขนานกับลำตัว ยกเข่าทั้งสองข้างขึ้นมาตั้งฉากเพื่อเชตท่าเตรียม จากนั้นจึงยกเข่าดันเข้าหาหน้าอก จนก้นลอยขึ้นมาจากพื้นเล็กน้อย โดยการเกรงหน้าท้องค้างไว้ 2 วินาที จึงนั้นจึงปล่อยขากลับสู่ท่าเริ่มต้น…
อ่านรายละเอียด

วิธีลดหน้าท้อง ลดหน้าท้องเชียงใหม่ 5

 วิธีลดหน้าท้อง ลดหน้าท้องเชียงใหม่ 5 ลดหน้าท้องเชียงใหม่   รู้อะไรไหมคะสาวๆ พุงป่อง พุงยื่น ปัญหาพุงทั้งหลาย ไม่ได้เกิดจากการกินอาหารหนักๆ สาเหตุเดียวนะคะสาวๆ แต่พุงแต่ละแบบนั้นก็มาจากสาเหตุที่แตกต่างกันไป! และที่สำคัญพุงแต่ละแบบก็มี วิธีลดพุง ที่แตกต่างกันไปด้วย วันนี้เราจะพาสาวๆ ลดหน้าท้องเชียงใหม่   มาสำรวจตัวเองกันค่ะว่า เรากำลังมีพุงแบบไหน และต้องกำจัดพุงยื่นๆ แบบนั้นยังไง อย่ารอช้าค่ะ มาอ่านกันด่วนๆ เลยค่าา สำหรับลักษณะของพุงนั้น ก็มี 5 แบบด้วยกันค่ะ มาดูกันค่ะว่า เรามีพุงแบบไหน!  แบบที่ 1Hormonal Belly | พุงหมาน้อย   ลดหน้าท้องเชียงใหม่   ใครที่มีพุงลักษณะแบบที่ 1 คือพุงช่วงล่างห้อย พุงด้านบนไม่ป่อง แสดงว่าคุณกินขนมหวานมากเกินไป รวมถึงการกินแป้งขัดสี เช่น ข้าว ขนมปัง และกินอาหารที่มีน้ำตาลมาก และไม่แค่นั้นนะคะ คนที่มีพุงแบบนี้มักจะเป็นคนที่มีการใช้ชีวิตแบบนั่งๆ นอนๆ  หรือไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนั่นเอง!  วิธีลดพุง : ควรลดการกินคาร์โบไฮเดรตลงค่ะ รวมถึงกินอาหารที่เป็น Low…
อ่านรายละเอียด

วิธีลดหน้าท้อง ลดหน้าท้องเชียงใหม่ 6

วิธีลดหน้าท้อง ลดหน้าท้องเชียงใหม่ 6 ลดหน้าท้องเชียงใหม่  ล้วนทำให้เกิดพุงแบบนี้ค่ะ เพราะแอลกอฮอล์จะส่งผลต่อระบบย่อยอาหาร ทำให้เราย่อยอาหารได้ยากขึ้นลดหน้าท้องเชียงใหม่  และเมื่ออาหารไม่ย่อย ก็จะเกิดเป็นพุงกลมๆ ป่องๆ แบบนี้นั่นเองค่ะ และที่สำคัญแอลกอฮอล์ยังมีแคลอรี่และน้ำตาลสูง จึงไม่แปลกเลยค่ะลดหน้าท้องเชียงใหม่   #ลดหน้าท้องเชียงใหม่  #การฉีดสารเติมเต็ม   #รักษาหลุมสิวเชียงใหม่  #เมโสแฟตเชียงใหม่  #ECM  #ฉีดผิวขาวเชียงใหม่  #จี้ไฝเชียงใหม่  #ลดน้ำหนักเชียงใหม่ #ลดแก้ม  #ลดเหนียง #กำจัดขนถาวร #รักษาฝ้า #อัลเธอร์ร่า #พรีมาดอนน่าคลินิก www : primadonnaclinic.com Line : @hfh2160a Instragram : primadonnaclinic_cm  Facebook : primadonnaclinic
อ่านรายละเอียด

วิธีลดหน้าท้อง ลดหน้าท้องเชียงใหม่ 7

 วิธีลดหน้าท้อง ลดหน้าท้องเชียงใหม่ 7 ลดหน้าท้องเชียงใหม่  ที่จะทำให้ใครหลายคนอ้วนลงพุง! วิธีลดพุง : ง่ายๆ เลยค่ะสำหรับคนมีพุงแบบนี้ ลดหน้าท้องเชียงใหม่  ควรลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ หันมากินผักและผลไม้ให้มากขึ้น เพื่อให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีมากขึ้น! แบบที่ 3 Bloated Belly  พุงป่อง  ลดหน้าท้องเชียงใหม่   #ลดหน้าท้องเชียงใหม่  #การฉีดสารเติมเต็ม   #รักษาหลุมสิวเชียงใหม่  #เมโสแฟตเชียงใหม่  #ECM  #ฉีดผิวขาวเชียงใหม่  #จี้ไฝเชียงใหม่  #ลดน้ำหนักเชียงใหม่ #ลดแก้ม  #ลดเหนียง #กำจัดขนถาวร #รักษาฝ้า #อัลเธอร์ร่า #พรีมาดอนน่าคลินิก www : primadonnaclinic.com Line : @hfh2160a Instragram : primadonnaclinic_cm            Facebook : primadonnaclinic
อ่านรายละเอียด

วิธีลดหน้าท้อง ลดหน้าท้องเชียงใหม่ 8

วิธีลดหน้าท้อง ลดหน้าท้องเชียงใหม่ 8 ลดหน้าท้องเชียงใหม่  พุงแบบที่ 3 นี้จะคล้ายๆ กับแบบที่ 2 ค่ะ  แต่จะมีลักษณะของพุงที่ไม่กลมเท่า มักจะแบนในตอนเช้า และป่องหรือบวมในตอนกลางวันค่ะ ซึ่งสาเหตุของพุงแบบนี้ก็มาจากแก๊สที่มีมาก ลดหน้าท้องเชียงใหม่ ระบบย่อยอาหารที่ไม่ปกติ หรือก็คือท้องอืดนั่นเองลดหน้าท้องเชียงใหม่ #ลดหน้าท้องเชียงใหม่  #การฉีดสารเติมเต็ม   #รักษาหลุมสิวเชียงใหม่  #เมโสแฟตเชียงใหม่  #ECM  #ฉีดผิวขาวเชียงใหม่  #จี้ไฝเชียงใหม่  #ลดน้ำหนักเชียงใหม่ #ลดแก้ม  #ลดเหนียง #กำจัดขนถาวร #รักษาฝ้า #อัลเธอร์ร่า #พรีมาดอนน่าคลินิก www : primadonnaclinic.com Line : @hfh2160a Instragram : primadonnaclinic_cm Facebook : primadonnaclinic
อ่านรายละเอียด

วิธีลดหน้าท้อง ลดหน้าท้องเชียงใหม่ 9

วิธีลดหน้าท้อง ลดหน้าท้องเชียงใหม่ 9 ลดหน้าท้องเชียงใหม่  พุงแบบนี้จะไม่ค่อยอันตรายเท่าแบบอื่นๆ ค่ะ เพราะสามารถแก้ได้ง่ายเพียงแค่เปลี่ยนวิธีกินอาหาร วิธีลดพุง : ดื่มน้ำมากๆ และกินอาหารที่มีกากใยให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้ระบบย่อยอาหารลดหน้าท้องเชียงใหม่  และระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นลดหน้าท้องเชียงใหม่   #ลดหน้าท้องเชียงใหม่  #การฉีดสารเติมเต็ม   #รักษาหลุมสิวเชียงใหม่  #เมโสแฟตเชียงใหม่  #ECM  #ฉีดผิวขาวเชียงใหม่  #จี้ไฝเชียงใหม่  #ลดน้ำหนักเชียงใหม่ #ลดแก้ม  #ลดเหนียง #กำจัดขนถาวร #รักษาฝ้า #อัลเธอร์ร่า #พรีมาดอนน่าคลินิก www : primadonnaclinic.com Line : @hfh2160a Instragram : primadonnaclinic_cm Facebook : primadonnaclinic
อ่านรายละเอียด

วิธีลดหน้าท้อง ลดหน้าท้องเชียงใหม่ 10

วิธีลดหน้าท้อง ลดหน้าท้องเชียงใหม่ 10 ลดหน้าท้องเชียงใหม่  เพิ่มการรับประทานอาหารจำพวกพืชผัก ผลไม้ ที่ต่อระบบขับถ่าย หลังจากกินอาหารแล้วลดหน้าท้องเชียงใหม่  แนะนำว่าให้เดินเล่นสักพักเพื่อย่อยอาหารค่ะ เพราะจะช่วยให้กระเพาะย่อยอาหารได้ดีขึ้น แบบที่ 4 Mommy Belly | พุงคนท้อง  มักจะเกิดขึ้นกับเหล่าคุณแม่เพิ่งคลอดค่ะลดหน้าท้องเชียงใหม่   #ลดหน้าท้องเชียงใหม่  #การฉีดสารเติมเต็ม   #รักษาหลุมสิวเชียงใหม่  #เมโสแฟตเชียงใหม่  #ECM  #ฉีดผิวขาวเชียงใหม่  #จี้ไฝเชียงใหม่  #ลดน้ำหนักเชียงใหม่ #ลดแก้ม  #ลดเหนียง #กำจัดขนถาวร #รักษาฝ้า #อัลเธอร์ร่า #พรีมาดอนน่าคลินิก www : primadonnaclinic.com Line : @hfh2160a Instragram : primadonnaclinic_cm            Facebook : primadonnaclinic
อ่านรายละเอียด

รักษาหลุมสิวเชียงใหม่5

รักษาหลุมสิวเชียงใหม่5  รักษาหลุมสิวเชียงใหม่จะเป็นหลุมสิวตื้นๆ เท่านั้น แต่ก็มองเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นแอ่งเว้าลงไป สามารถที่จะเกิดขึ้นติดๆ กันเป็นบริเวณกว้างได้ พบมากที่สุดบริเวณจมูก ข้างแก้ม และปลายคาง เกิดจากการบีบสิวเสี้ยนหรือสิวประเภทอื่นซ้ำๆ รวมไปถึงการแกะเกาจนเป็นรอยแผลเป็นด้วย รักษาหลุมสิวเชียงใหม่หลุมสิวระดับนี้รักษาได้ไม่ยากเท่าไร เพียงแค่ใช้ยาทาเท่านั้นก็พอ Box scar (ระดับปานกลาง)หลุมสิวแบบนี้มองเห็นได้ชัดกว่าแบบแรกมาก และดูน่ากลัวกว่า เพราะจะมีลักษณะเป็นเหมือนบ่อที่มีขอบหลุมชัด หลุมเป็นแบบตื้นแต่กว้าง ส่วนมากเป็นผลจากสิวอักเสบตัวดีนั่นเอง รักษาหลุมสิวเชียงใหม่หลุมสิวแบบนี้จากต้องรักษาด้วยการทายาและทำทรีทเม้นท์ ซึ่งใช้เวลาพอสมควรถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงIce pick scar (ระดับรุนแรง)หลุมสิว ประเภทนี้จะเป็นหลุมที่ปากแคบแต่ว่าลึกมาก และรักษาได้ยากที่สุดด้วย เพราะหลุมสิวนั้นกินลึกเกินชั้นผิวลงไป ต้องอาศัยการฟื้นฟูผิวกันแบบระยะยาว ซึ่งจะทายาหรือทำทรีทเม้นท์ก็ไม่เห็นผลแล้ว จำเป็นต้องใช้เลเซอร์รักษาหลุมสิวเข้ามาช่วยเท่านั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าหลุมสิวที่เป็นอยู่นั้น จัดอยู่ในระดับไหน เราก็จะเลือกแนวทางในการรักษาได้อย่างถูกต้อง อาจจะใช้เวลาในการเยียวยาผิวหนังสักหน่อย แต่ก็รับรองได้ว่าให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจแน่นอน วิธีรักษาหลุมสิวก็จะแบ่งหลักๆ ได้เป็น 4 แบบ ดังนี้วิธีรักษาหลุมสิวกลุ่มของการใช้ยา : รักษาหลุมสิวตื้นๆ ในระดับ Rolling scar และ Box scarระดับหลุมสิว Rolling scarระดับหลุมสิว Rolling scar ระดับทั่วไป #ลดเหนียง#Ultheraเชียงใหม่#Hifuเชียงใหม่#Primadonnaclinic#ร้อยไหมเชียงใหม่#หน้าเรียวเชียงใหม่#ลดกราม#พรีมาดอนน่าคลินิก#ฉีดผิวขาว#ไฮฟู่เชียงใหม่#เมโสแฟต#จี้ขี้แมลงวัน#ไฝ#กระ#รักษาหลุมสิวเชียงใหม่
อ่านรายละเอียด

รักษาหลุมสิวเชียงใหม่4

รักษาหลุมสิวเชียงใหม่4 รักษาหลุมสิวเชียงใหม่ เพราะถ้าขืนชักช้าเกินไปคุณอาจมีหลุมสิวอยู่บนใบหน้าแล้วก็เป็นได้ ทีนี้แหละอาจจะต้องรักษารอยหลุมสิวกันอีกนานเลยทีเดียวกว่าใบหน้าของคุณจะกลับมาเรียบเนียนอีกครั้ง ดังนั้นท่องไว้เลยว่าป้องกันไว้ก่อนจะดีที่สุดนะคะสาว ๆรับมือกับหลุมสิวด้วยความเข้าใจ วิธีรักษาหลุมสิว ระดับของหลุมสิว รักษาหลุมสิวเชียงใหม่หลุมสิว คือผลพลอยได้จากการรักษาสิวที่ไม่ถูกต้อง แถมเป็นสิ่งที่หลายคนรู้สึกว่าหลุมสิวนั้นรักษาได้ยากซะเหลือเกิน อยากจะบอกว่าการรักษาหลุมสิวให้หายเป็นปลิดทิ้งนั้นง่ายกว่าที่คิด เพียงแค่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลุมสิวให้มากขึ้นอีกสักหน่อย รักษาหลุมสิวเชียงใหม่แล้วก็เลือกวิธีแก้ไขตามความต้องการได้เลย ดังนั้นเราไปทำความรู้จักกับหลุมสิวกันก่อนเลยหลุมสิวก็คือบริเวณที่ผิวบุ๋มเป็นหลุมเล็กๆ ลงไป ส่วนมากเกิดกับจุดที่เคยเป็นสิวอักเสบมาก่อน แล้วสิวนั้นกินพื้นที่ลึกลงไปในชั้นผิวหนัง หากลึกมาก หลุมสิวที่เกิดขึ้นก็จะลึกและมองเห็นได้ชัดเจน แต่ไม่ใช่แค่สิวอักเสบเท่านั้น กับสิวเสี้ยนก็ทำให้เกิดหลุมสิวได้เหมือนกัน หากเราบีบสิวเสี้ยนจนเป็นนิสัย ขึ้นมาเมื่อไรต้องบีบออก แบบนี้ตอนแรกๆ ก็คงยังไม่เห็นความผิดปกติอะไร แค่ผิวเป็นจ้ำแดงจากรอยบีบแล้วก็หายไป  แต่จะมารู้ตัวอีกทีเมื่อเห็นว่าผิวหน้าไม่เรียบแล้ว แอบมีหลุมเล็กๆ เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ ซึ่งการรักษาก็จะทำได้เช่นเดียวกันกับหลุมสิวที่เกิดจากสิวอักเสบ หลุมสิวยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับอีก ตามความรุนแรงของหลุมสิวนั้น คือRolling scar (ระดับทั่วไป)หลุมสิวระดับนี้เจอได้บ่อยๆ #ลดเหนียง#Ultheraเชียงใหม่#Hifuเชียงใหม่#Primadonnaclinic#ร้อยไหมเชียงใหม่#หน้าเรียวเชียงใหม่#ลดกราม#พรีมาดอนน่าคลินิก#ฉีดผิวขาว#ไฮฟู่เชียงใหม่#เมโสแฟต#จี้ขี้แมลงวัน#ไฝ#กระ#รักษาหลุมสิวเชียงใหม่
อ่านรายละเอียด