1. การยกกระชับด้วยการร้อยไหมเชียงใหม่

1. การยกกระชับด้วยการร้อยไหมเชียงใหม่
ร้อยไหมเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการชะลอวัยล่าสุด น่าจะเป็นคำตอบ แทนการผ่ากรีดยกกระชับ ร้อยไหม ดึงหน้า ร้อยไหมเชียงใหม่จัดเป็นการยกกระชับอีกรูปแบบหนึ่ง มีหลายวิธี แต่ปัจจุบันวิธีที่ได้ผลดีและปลอดภัย คือ เทคโนโลยี ยกกระชับหน้า ล่าสุดจากเกาหลี ด้วย การร้อยไหมเชียงใหม่ละลาย จัดเป็นกรรมวิธีใหม่ที่นำมายกกระชับหน้าที่ได้ผลดี รวดเร็ว
#กระชับสัดส่วน#ลดความอ้วนเชียงใหม่ #ร้อยไหมเชียงใหม่ #Hifu #กำจัดขนถาวรเชียงใหม่
web: www.primadonnaclinic.com ,Line: @hfh2160a
Instragram: primadonnaclinic_cm , Facebook: primadonnaclinic
โทร 053-400862