รู้จักเมโสแฟต เมโสแฟตเชียงใหม่ 5

รู้จักเมโสแฟต เมโสแฟตเชียงใหม่ 5

เมโสแฟตเชียงใหม่ ที่อาจเกิดขึ้นจากการฉีดสารเข้าไปใต้ผิวหนัง เมื่อเข้าสู่กระบวนการ แพทย์ผู้รักษาจะใช้เข็มขนาดเล็กฉีดสารที่ใช้ในการรักษาเข้าไปใต้ผิวหนัง โดยสารที่นำมาใช้มีหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการรักษา สารที่ใช้ในการสลายไขมันส่วนเกินหรือเซลล์ลูไลท์

เมโสแฟตเชียงใหม่ ได้แก่ กรดดีออกซีโคลิค (Deoxycholic acid) เลซิติน (Lecithin) และ ไอโซโปรเทรีนอล (Isoproterenol) นอกจากนี้ อาจมีการเติมสารอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น สารสกัดจากพืช วิตามิน เอ็นไซม์ สารอาหาร ฮอร์โมนหรือยาบางชนิดเข้าไปในปริมาณเล็กน้อยอีกด้วย

เมโสแฟตเชียงใหม่ โดยสารดังกล่าวจะเข้าไปทำให้ไขมันส่วนเกินตามบริเวณที่ฉีดสารเข้าไปค่อย ๆ สลายตัวและถูกกำจัดออกจากร่างกาย ทั้งนี้ การรักษามักจะต้องทำซ้ำ 3-15 ครั้งและทุกครั้งทำห่างกันประมาณ 2 สัปดาห์ ประโยชน์ของเมโสแฟต เมโสแฟตเป็นวิธีการรักษาที่ยังไม่มีผลรับรองทางการแพทย์

 แต่มีความเชื่อว่าอาจสามารถช่วยแก้ปัญหาเซลล์ลูไลท์ ไขมันส่วนเกิน และช่วยลดน้ำหนักได้ อีกทั้งยังเป็นการรักษาที่สามารถใช้ได้กับคนที่มีสุขภาพดีส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาในการลดสัดส่วนด้วยตัวเอง เพราะเมื่อแพทย์ฉีดกรดดีออกซีโคลิคเข้าไปใต้ผิวหนังชั้นเมโสเดิร์มแล้ว

ก็จะไปทำปฏิกิริยากับไขมันหรือเซลล์ลูไลท์บริเวณนั้นทำให้ไขมันค่อย ๆ ละลาย และถูกกำจัดออกตามกลไกของร่างกาย การรักษาด้วยเมโสแฟตให้ผลอย่างไร ? การรักษาเมโสแฟตยังไม่มีการยืนยันว่าผลที่ได้จะมีประสิทธิภาพมากเพียงใด แต่พบว่าผู้ป่วยบางรายอาจเห็นผลได้ตั้งแต่หลังเข้ารับการรักษาครั้งแรก

#เมโสแฟตเชียงใหม่ #ร้อยไหมล็อคเชียงใหม่#ลดเหนียงลดต้นขา #ฉีดผิวขาวเชียงใหม่ #จี้ไฝเชียงใหม่ #ลดน้ำหนักเชียงใหม่ #ลดแก้ม #ลดเหนียง #เมโสแฟต #หน้าเรียว #รักษาฝ้า #อัลเธอร์ร่า #พรีมาดอนน่าคลินิก