ไฝ Nevus

ไฝ Nevus

ไฝ เป็นเนื้องอกชนิดหนึ่ง เกิดจากการเพิ่มจำนวนของเซลล์สร้างเม็ดสี (Melanocyte) และเซลล์ไฝ (Nevus Cell) เป็นเนื้องอกที่พบบ่อยที่สุดในคน จี้ไฝ ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดได้ ในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี พบร้อยละ 3-16 และอุบัติการณ์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งขนาด และจำนวน เพิ่มสูงสุดในวัยรุ่น ถึงวัยหนุ่มสาว จี้ไฝ คนผิวขาวพบไฝเฉลี่ย เท่ากับ 20 เม็ดในผู้ใหญ่ พบน้อยลงในคนผิวเหลืองหรือผิวดำไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดจี้ไฝ

#จี้ไฝ #จี้ขี้แมลงวัน #เลเซอร์กำจัดไฝ #กระเนื้อ #ติ่งเนื้อ

www.primadonnaclinic.com     โทร 053-400862

facebook : primadonnaclinic   IG : primadonnaclinic_cm     Line :@hfh2160a