ไฝบนใบหน้า! ..ตำแหน่งไหนต้องเก็บ เม็ดใดควรกำจัดจี้ไฝ !!! (3)

ไฝบนใบหน้า! ..ตำแหน่งไหนต้องเก็บ เม็ดใดควรกำจัดจี้ไฝ !!! (3)

เมื่อดาวพฤหัสเสีย ก็แสดงว่าเรื่องการศึกษาความรู้ไม่ดี อาจเป็นคนที่เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้น้อย หรือเป็นคนด้อยความรู้ จี้ไฝหากมีความรู้ก็อาจรู้ในเรื่องที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ ใต้ปาก หากมีไฝอยู่ที่ใต้ปาก หรือบริเวณโดยรอบปากด้านล่าง มักจะเป็นคนพูดมาก คุยมาก คุยแบบไม่เป็นเรื่อง คุยแล้วไม่สร้างสรรค์ ไม่ค่อยส่งผลดีต่อตัวเอง เหมือนยิ่งพูดก็ยิ่งแย่”

ตำแหน่งไฝดี ควรเก็บไว้เสริมส่งชะตา!จี้ไฝ แม้ความจริงแล้ว ผู้หญิงไม่ควรมีไฝฝ้าบนใบหน้า เพราะจะดูรกตา ไม่สวยใส ทว่าก็มีไฝบางตำแหน่งนะคะ ที่นักพยากรณ์หนุ่มทั้งสองบอกว่าเป็นไฝดี เก็บไว้จะยิ่งเสริมส่งดวงชะตาให้เลิศไรผม “มีไฝตรงไรผม หลบๆ อยู่ ไม่เด่นชัด แบบนี้มีความหมายในเรื่องของ การมีสติปัญญาดี

จี้ไฝเหนือปาก ไฝบริเวณเหนือปาก ไม่ว่าจะข้างซ้ายหรือขวา คือ รอบบนปากทั้งหมด แต่ไม่เกินเส้นร่องแก้ม แบบนี้เป็นไฝที่ส่งผลในเรื่องการเจรจาที่ประสบความสำเร็จ อาจหมายความถึง การเป็นคนที่เจรจาไพเราะ ร้องเพลงเพราะ หรือเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีเยี่ยม พูดอะไรก็เป็นที่น่าเชื่อถือ
ริมฝีปาก ไฝที่อยู่ในริมฝีปาก แบบนี้ถือเป็นไฝดี ไม่ว่าจะอยู่ในริมฝีปากบน หรือริมฝีปากล่างก็ตาม ไฟแบบนี้มีความหมายคล้ายกับตำแหน่งไฝเหนือปาก แต่จะดียิ่งกว่า นั่นคือ เจรจาอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมด มีเสียงไพเราะ หรือประสบความสำเร็จอย่างมากจากการใช้เสียง
ตรงกลางระหว่างคิ้ว ไฝที่ขึ้นอยู่ตรงกลางระหว่างคิ้ว ถือเป็นไฝดี ที่ไม่ควรเอาออก เพราะเป็นไฝของคนมีชื่อเสียง ที่เห็นชัดๆ ก็เช่น คุณเด๋อ ดอกสะเดา เป็นตลกที่มีชื่อเสียงมาก อย่างนี้เป็นต้นไฝเด่นบนร่างกาย ไฝที่ไฝที่อยู่ในร่างกาย ถึงจะมิได้เห็นชัด หรือส่งผลต่อเรื่องความสวยความงาม