ไฝคืออะไร จี้ไฝตรงไหนดีไม่ดี.!!! (1)

ไฝคืออะไร จี้ไฝตรงไหนดีไม่ดี.!!! (1)

จี้ไฝทางการแพทย์ถือว่าไฝเป็นเนื้องอกชนิดหนึ่ง แต่เป็นเนื้องอกที่ไม่มีอันตรายใดๆ หากเซลล์เนื้องอกสร้างเม็ดสีตื้นๆที่ชั้นหนังกำพร้าเป็นจุดแบบราบก็เรียกว่า “ขี้แมลงวัน” แต่หากเซลล์เนื้องอกนี้อยู่ลึกลงไปในชั้นหนังแท้จนเป็นตุ่มนูนดำ เราเรียกว่า “ไฝ” นอกจากทำให้ผิวพรรณไม่สวยงามแล้ว

จี้ไฝขี้แมลงวันและไฝก็แทบจะไม่สร้างปัญหาอื่นเลยในคนไทย โอกาสที่ไฝจะกลายเป็นมะเร็งผิวหนังพบได้น้อยมาก บางรายงานพบว่ามีเพียงหนึ่งในล้านเท่านั้นที่ไฝจะเปลี่ยนเป็นมะเร็ง ถึงกระนั้นก็มิได้หมายความว่าคุณจะชะล่าใจ ละเลย หรือไม่สังเกตความเปลี่ยนแปลงของไฝนะคะ เพราะเลขหนึ่งนั้นอาจจะเป็นของใครก็ได้

ไฝชนิดใดควรกำจัดจี้ไฝออก จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นไฝธรรมดา หรือไฝมะเร็ง

ไฝที่อยู่ในตำแหน่งที่มองไม่เห็น เช่น ไฝที่หลัง ไฝในที่ลับ เหล่านี้ ควรกำจัดออก เพราะเราไม่สามารถสังเกตเห็นการเจริญเติบโตหรือความผิดปกติของไฝได้ ไฝที่ถูกเสียดสีบ่อยๆ เช่น ไฝบนฝ่าเท้า ควรกำจัด เพราะการที่ไฝถูกเสียดสีเป็นประจำ

โอกาสที่จะกลายเป็นเนื้อร้ายก็มีสูง ความแตกต่างของไฝธรรมดากับไฝมะเร็งคือ ขนาดและสีของไฝที่กลายเป็นมะเร็งจะมีสีไม่สม่ำเสมอ อาจะมีหลายสีปนกัน เช่น มีทั้งสีน้ำตาล ดำ แดง น้ำเงิน ม่วง เทา และมีสีเข้มขึ้น โตเร็ว มีเลือดออก บริเวณขรุขระจากเดิมที่เคยเรียบ

ไฝและขี้แมลงวันจะโตตามการเจริญเติบโตของร่างกาย

ยิ่งปล่อยไว้รากของไฝและขี้แมลงวันก็จะลึกลงเรื่อยๆ จนกระทั่งอายุ 20 - 30 ปี จึงจะหยุดการเจริญเติบโต หากคุณมีอายุเกิน 30 ปี และไฝยังมีขนาดใหญ่ขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็ค หรือถึงแม้จะอายุน้อยแต่ไฝโตเร็วมาก ก็ควรไปตรวจนะคะ ปัจจุบันถ้าหากเป็นไฝหรือขี้แมลงวันขนาดไม่ใหญ่มาก