โปรแกรมลดน้ำหนักสำหรับคนอ้วน

โปรแกรมลดน้ำหนักสำหรับคนอ้วน
เนื่องจากคนอ้วนที่มีน้ำหนักตัวมาก ๆ มักจะมีข้อจำกัดทางด้านกายวิภาค เช่น เจ็บข้อ เจ็บเข่าได้ง่าย ดังนั้นการออกกำลังกายสำหรับคนอ้วนจึงควรเริ่มด้วยโปรแกรมเพิ่มความหนักขึ้นช้า ๆ (Progressive Intensity Exercise Programs)สลายไขมันหน้าท้องเชียงใหม่ เพื่อให้ร่างกายมีเวลาปรับตัวก่อนที่จะเข้าสู่โปรแกรมออกกำลังกายตามปกติ
ทั้งนี้ วิธีออกกำลังกายเพื่อจะลดน้ำหนักในคนอ้วนสลายไขมันหน้าท้องเชียงใหม่ ควรต้องเกิดการเผาผลาญในร่างกายประมาณ 300-400 กิโลแคลอรีต่อวัน หรือ 1,000-2,000 กิโลแคลอรีต่อสัปดาห์ เฉลี่ยแล้วคือควรต้องออกกำลังกาย 3-5 วันต่อสัปดาห์ หรืออกกำลังกายทุกวัน และใช้เวลาออกกำลังกายวันละ 40-60 นาที โดยสามารถแบ่งเวลาออกกำลังกายได้เป็น 2 ช่วงสลายไขมันหน้าท้องเชียงใหม่ คือ ออกกำลังกายตอนเช้า 20-30 นาที และออกกำลังกายตอนเย็นอีก 20-30 นาที จึงจะส่งผลต่อการลดน้ำหนักตัวและเพิ่มกล้ามเนื้อในร่างกาย
#Ultheraเชียงใหม่#Hifuเชียงใหม่#สลายไขมันหน้าท้องเชียงใหม่ #ลดความอ้วนเชียงใหม่ #ร้อยไหมเชียงใหม่
www.primadonnaclinic.com โทร 053-400862 Line :@hfh2160a
facebook : primadonnaclinic IG :primadonnaclinic_cm