เลเซอร์รักษาหลุมสิว(Laser)

เลเซอร์รักษาหลุมสิว(Laser)
รักษาหลุมสิวด้วยคูลทัชเลเซอร์รักษาหลุมสิว (Cool touch Laser)
รักษาหลุมสิวด้วยเลเซอร์อีแมททริกซ์รักษาหลุมสิว (e-matrix Laser)
การรักษาหลุมสิวด้วยเลเซอร์ไฟน์สแกน รักษาหลุมสิว (Fine Scan)
รักษาหลุมสิวด้วยเลเซอร์รักษาหลุมสิว (fraxel)
รักษาหลุมสิวด้วยเลเซอร์รักษาหลุมสิว Smooth Beam (Smooth Beam Laser)
เลเซอร์รักษาหลุมสิว DUAL YELLOW LASER
www.primadonnaclinic.com โทร 053-400862