เลเซอร์จี้ไฝขี้แมลงวัน

เลเซอร์จี้ไฝขี้แมลงวัน

เลเซอร์จี้ไฝไฝ ขี้เแมลงวัน เลเซอร์กำจัดไฝ ขี้แมลงวัน CO2 Laser เป็นเลเซอร์ ผิวหนัง ที่มีความยาวคลื่น 10,600 nm มีคุณสมบัติพิเศษคือลำแสงเลเซอร์จะถูกดูดซับด้วยโมเลกุลของน้ำที่อยู่ในเซลล์ และเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนอย่างรวดเร็ว ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นจนเกิดกระบวนการระเหยกลายเป็นไอ (Vaporization)

จี้ไฝพร้อมกันกับการเกิดการแข็งตัวของเลือด (Coagulation) ในหลอดเลือดขนาดเล็กใต้ผิวหนัง ด้วยคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ CO2 Laser จึงสามารถใช้ในการรักษาปัญหาผิวหนังเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  CO2 Laser  แตกต่างจากเครื่อง CO2 เลเซอร์ทั่วไป คือทำลายหรือตัดเฉพาะเนื้อเยื่อที่แสงเลเซอร์ฉายแสงลงไปเท่านั้น โดยที่เนื้อเยื่อรอบข้างไม่ถูกทำลาย

จี้ไฝขอบแผลเรียบสวย เนื่องจากความคมและแม่นยำของแสงเลเซอร ไม่มีเขม่าดำ บริเวณเนื้อเยื่อที่ถูกแสงเลเซอร์ แผลหายเร็ว และรอยแผลสวยกว่า ไม่มีเลือดออกที่แผล (Stop Bleed)เลเซอร์กำจัดไฝ ขี้แมลงวัน CO2 Laser สามารถรักษาอะไรได้บ้าง?  กระเนื้อ (Seborrheic Keratosis)ขี้แมลงวัน (Lentigenes) หูด (Wart) ไฝ (Nevus) ติ่งเนื้อ (Skin Tags)

ต่อมไขมันโต (Sebaceous  Gland Hyperplasia) สิวหิน (Syringoma) รักษาสิวอุดตัน (Comedones) CO2 Laser  ปลอดภัยแค่ไหน?  เลเซอร์กำจัดไฝ ขี้แมลงวัน ปัจจุบันเทคโนโลยี CO2 Laser ได้รับการพัฒนาอีกขั้น ทำให้มีพลังงานสูง ลดระยะเวลาฉายแสงเลเซอร์ลงให้สั้นถึงระดับ Microseconds (Ultra Pulse) ทำให้เกิดประสิทธิภาพของการรักษาที่ดีขึ้น

และไม่เกิดผลของเคียงจากการ รักษาอีกด้วย นอกจากนี้ CO2 Laser ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาปัญหาผิวหนังได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย CO2 Laser ก่อนทำการรักษาจะเจ็บมากน้อยแค่ไหน ? ก่อน ทำการรักษา จำเป็นต้องทายาชาก่อน แต่ถ้าบริเวณที่ต้องการรักษามีขนาดใหญ่จำเป็นต้องฉีดยาชา ขณะทำการรักษา ผู้รับการรักษา จะไม่รู้สึกเจ็บเพียงเล็กน้อยเวลาทำการยิงเลเซอร์