เลเซอร์จี้ไฝขี้แมลงวัน Ultra Pulse CO2 Laser คืออะไร ?

เลเซอร์จี้ไฝขี้แมลงวัน Ultra Pulse  CO2  Laser คืออะไร ?

เลเซอร์จี้ไฝขีเแมลงวันเลเซอร์กำจัดไฝ ขี้แมลงวัน CO2 Laser เป็นเลเซอร์ ผิวหนัง ที่มีความยาวคลื่น 10,600 nm มีคุณสมบัติพิเศษคือลำแสงเลเซอร์จะถูกดูดซับด้วยโมเลกุลของน้ำที่อยู่ในเซลล์ และเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนอย่างรวดเร็ว ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นจนเกิดกระบวนการระเหยกลายเป็นไอ (Vaporization) พร้อมกันกับการเกิดการแข็งตัวของเลือด (Coagulation)

ในหลอดเลือดขนาดเล็กใต้ผิวหนัง ด้วยคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ CO2 Laser Ultra Pulseจึงสามารถใช้ในการรักษาปัญหาผิวหนังเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Ultra Pulse CO2 Laser แตกต่างจากเครื่อง CO2 เลเซอร์ทั่วไป คือทำลายหรือตัดเฉพาะเนื้อเยื่อที่แสงเลเซอร์ฉายแสงลงไปเท่านั้น โดยที่เนื้อเยื่อรอบข้างไม่ถูกทำลายขอบแผลเรียบสวย จี้ไฝ

เนื่องจากความคมและแม่นยำของแสงเลเซอรไม่มีเขม่าดำ บริเวณเนื้อเยื่อที่ถูกแสงเลเซอร์จี้ไฝแผลหายเร็ว และรอยแผลสวยกว่าไม่มีเลือดออกที่แผล (Stop Bleed)เลเซอร์กำจัดไฝ ขี้แมลงวัน Ultra Pulse CO2 Laser สามารถรักษาอะไรได้บ้าง?กระเนื้อ (Seborrheic Keratosis)ขี้แมลงวัน (Lentigenes)หูด (Wart)ไฝ (Nevus)ติ่งเนื้อ (Skin Tags)ต่อมไขมันโต (Sebaceous Gland Hyperplasia)สิวหิน (Syringoma)รักษาสิวอุดตัน

ปลอดภัยแค่ไหน?เลเซอร์กำจัดไฝ ขี้แมลงวัน ปัจจุบันเทคโนโลยี CO2 Laser ได้รับการพัฒนาอีกขั้น ทำให้มีพลังงานสูง ลดระยะเวลาฉายแสงเลเซอร์ลงให้สั้นถึงระดับ Microseconds (Ultra Pulse) ทำให้เกิดประสิทธิภาพของการรักษาที่ดีขึ้น และไม่เกิดผลของเคียงจากการ รักษาอีกด้วย นอกจากนี้ Ultra Pulse CO2 Laser ยัง ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาปัญหาผิวหนังได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยUltra Pulse CO2 Laser ก่อนทำการรักษาจะเจ็บมากน้อยแค่ไหน ?ก่อน ทำการรักษา จำเป็นต้องทายาชาก่อน แต่ถ้าบริเวณที่ต้องการรักษามีขนาดใหญ่จำเป็นต้องฉีดยาชา ขณะทำการรักษา ผู้รับการรักษา จะไม่รู้สึกเจ็บเพียงเล็กน้อยเวลาทำการยิงเลเซอร์