เลเซอร์กำจัดขนถาวรเชียงใหม่ 5

เลเซอร์กำจัดขนถาวรเชียงใหม่ 5
ผู้ป่วยที่ตัดสินใจเข้ารับการทำเลเซอร์กำจัดขนถาวรเชียงใหม่ มีขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนทำเลเซอร์ที่ควรต้องปฏิบัติคือ ห้ามถอนขน แว็กซ์ขน หรือกำจัดขนโดยใช้กระแสไฟฟ้า (Electrolysis) มาก่อนเป็นเวลา 6 สัปดาห์ เนื่องจากวิธีเหล่านี้เป็นการกำจัดรากขนออกไปชั่วคราว
ทำให้เลเซอร์กำจัดขนถาวรเชียงใหม่ ไม่สามารถตรวจจับและทำลายรากขนได้ กรณีที่จำเป็นต้องกำจัดขนอาจใช้วิธีโกน แต่ควรหยุดโกนขนในช่วง 2-3 วันก่อนทำการรักษา ทั้งนี้การโกนขนมีประโยชน์ในการช่วยให้เลเซอร์ไม่ไปจับโดนเส้นขนเหนือผิวหนัง ซึ่งจะส่งผลให้ผิวหนังแสบร้อนจากการไหม้

นอกจากนี้คนไข้ควรหลีกเลี่ยงการเผชิญแสงแดดในช่วง 6 สัปดาห์ก่อนและหลังทำเลเซอร์กำจัดขนถาวรเชียงใหม่ เพราะจะส่งผลให้ประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์จากการทำลดน้อยลงและเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษามากขึ้นด้วย กระบวนการทำเลเซอร์ขน
แพทย์จะเล็มขนของคนไข้ออกก่อนเริ่มเลเซอร์ขน หลังจากนั้นทั้งผู้ที่เข้ารับการทำเลเซอร์และแพทย์จะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันตาที่เหมาะสมกับชนิดของเลเซอร์ที่นำมาใช้ รวมทั้งป้องกันชั้นผิวของคนไข้ด้วยการใช้เจลเย็นหรืออุปกรณ์ให้ความเย็นชนิดพิเศษช่วยให้ผิวของคนไข้สามารถทนความร้อนจากแสงเลเซอร์
และทำให้เลเซอร์สามารถแทรกผ่านผิวหนังได้ หรืออาจใช้ยาชาชนิดทาป้ายบนผิวหนังเพื่อลดการระคายเคืองขณะทำเลเซอร์ร่วมด้วย ต่อมาแพทย์จะใช้อุปกรณ์เลเซอร์ที่ถูกปรับให้เหมาะกับสีและความหนาของขน สีผิวคนไข้ และตำแหน่งที่จะทำการกำจัดขน จากนั้นใช้แสงเลเซอร์จ่อไปที่บริเวณที่ทำการรักษา