เลเซอร์กำจัดขนถาวรเชียงใหม่ 4

เลเซอร์กำจัดขนถาวรเชียงใหม่ 4
เลเซอร์กำจัดขนถาวรเชียงใหม่ ผู้ที่มีผิวขาวและมีเส้นขนสีดำ เพราะลำแสงเลเซอร์จะทำลายรากขนด้วยการตรวจจับสารสีเมลานินซึ่งมีมากกว่าในเส้นขนสีดำ แต่ก็ใช่ว่าคนที่มีผิวคล้ำจะไม่สามารถใช้เลเซอร์กำจัดขนได้ เพราะในปัจจุบันก็เริ่มมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ที่พัฒนาเลเซอร์กำจัดขนถาวรเชียงใหม่ ให้สามารถใช้ได้ดีกับคนผิวคล้ำได้แล้วนอกจากนี้ การกำจัดขนด้วยเลเซอร์บางบริเวณอาจมีราคาค่อนข้างแพงและยังต้องทำหลายครั้ง เช่น แพทย์อาจแนะนำให้ทำ 4-6 ครั้งโดยเว้นระยะแต่ละครั้งประมาณ 4-6 สัปดาห์ ทั้งนี้ผลลัพธ์จากการทำจะคงอยู่เพียงชั่วคราว
โดยช่วยหยุดการเติบโตของขนได้ในระยะเวลาเป็นสัปดาห์ไปจนถึงเป็นเดือน และยังไม่อาจรับประกันว่าจะช่วยกำจัดขนได้ทั้งหมดเตรียมพร้อมก่อนทำเลเซอร์กำจัดขนถาวรเชียงใหม่ การกำจัดขนด้วยเลเซอร์เป็นกระบวนการที่ต้องกระทำโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ

ก่อนทำจึงควรศึกษาข้อมูลและเลือกแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านผิวหนังหรือศัลยกรรมความงามและมีประสบการณ์ในการทำเลเซอร์กำจัดขนมาก่อน ก่อนการตัดสินใจทำเลเซอร์ แพทย์จะสอบถามประวัติด้านสุขภาพและการใช้ยาของคนไข้ แล้วจึงพูดคุยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงของการทำเลเซอร์
รวมทั้งถามถึงความคาดหวังต่อผลลัพธ์การรักษา จากนั้นจะชี้แจงว่าเลเซอร์สามารถช่วยตอบสนองความต้องการข้อไหนได้ มีข้อจำกัดใดบ้างที่ไม่อาจทำได้ และมีการอธิบายขั้นตอนการรักษาให้คนไข้ได้ทราบ พูดคุยเรื่องราคาค่าใช้จ่าย และอาจถ่ายรูปขนบริเวณที่จะกำจัดเพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการรักษา