เลเซอร์กำจัดขนขา

เลเซอร์กำจัดขนขา

กำจัดขนขาโฆษณาทางโทรทัศน์อีกหลายแบรนด์เลยนะคะ แต่วิธีที่ได้ผลดี และเห็นผลอยู่ได้นานคือการกำจัดขนด้วยเครื่องเลเซอร์ แต่เลเซอร์ก็มีหลายประเภทอีกนะคะ  เลเซอร์กำจัดขนถาวร” Long Pulse ND Yag Laser   เส้นขนบน ผิวหน้า ขนหนวด ขนหน้าแข้ง ขนหน้าอก และตามเรือนร่างบริเวณอื่นๆ รวมถึง จุดซ่อนเร้น ล้วนเกิดขึ้น

กำจัดขนขาตามธรรมชาติ ในแต่ละคนจะมีปริมาณมาก น้อย แตกต่างกัน ขึ้นกับลักษณะทางพันธุกรรม บางครั้งการมีเส้นขนมากจนเกินไป อาจทำให้ ขาดความมั่นใจ มีผลเสียต่อด้านจิตใจ และบุคลิกภาพได้  เลเซอร์กำจัดขนถาวร  การรักษาในปัจจุบัน สามารถ “กำจัดขนถาวร” ได้โดยการทำเลเซอร์

กำจัดขนขา โดยครื่องเลเซอร์จะสามารถทำลายต่อมที่รากขน ซึ่งผลิตเม็ดสีเมลานินที่สามารถดูดซับแสงเลเซอร์ และเปลี่ยนเป็นความร้อนทำลายต่อมรากขนได้  Long Pulse ND YAG ความยาวคลื่น 1064 นาโนเมตร เป็นเลเซอร์ กำจัดขน ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง แตกต่างจากเครื่องเลเซอร์กำจัดขนชนิดอื่น ๆ ซึ่ง

มักได้ผลน้อย และเกิดผลข้างเคียงต่อผิวหนัง ทำให้เกิดการแสบร้อนได้ง่าย โดยเครื่องเลเซอร์มีความพิเศษคือ สามารถปรับระดับความลึกของตำแหน่งที่ต้องการรักษา ตามขนาดเส้นขน ทั้งขนแข็ง และขนอ่อน ค่าพลังงานที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำ จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและการติดตามผลได้ดีมาก

ต้องทำเลเซอร์กำจัดขนถาวร กี่ครั้ง? และบ่อยแค่ไหน? การทำเลเซอร์กำจัดขนถาวร นั้น “ทำเดือนละ 1 ครั้ง” และต้องทำต่อเนื่องกัน อย่างน้อย 5-8 ครั้ง (หรือมากกว่านั้น ขึ่นอยู่กับแต่ละคน) เนื่องจาก เส้นขนมีทั้งระยะเจริญ และระยะพักตัว บางคนอาจมีระยะพักตัวค่อนข้างนาน