เมโสหน้าใส

เมโสหน้าใส

ก่อนเข้ารับการรักษาเมโสหน้าใส Meso Whitening

เมโสหน้าใสไม่ต้องมีการเตรียมตัวใดๆ สามารถเมโสหน้าใสบำรุงทรีทเมนท์หน้าเมโสหน้าใสได้เลย

เมโสหน้าใสการดูแลรักษาหลังทำเมโสหน้าใสหรือตลอดเวลาที่ทำเมโสหน้าใสคอร์สทรีทเมนท์ Meso Whitening

หลังจากทำเมโสหน้าใสเมโสเทอราปีก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติเมโสหน้าใส

มั่นทาครีมบำรุง และครีมกันแดดทุกวันเมโสหน้าใส

หลีกเลี่ยงแสงแดดจัดเมโสหน้าใส

www.primadonnaclinic.com โทร 053-400862