เทคโนโลยีลดน้ำหนักเชียงใหม่2

ลดน้ำหนักเชียงใหม่เรื่องสำคัญอีกอย่างที่ควรพิจารณาก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับรองเท้า การเดิน-วิ่งจะต้องใช้รองเท้าช่วยการเดินเท้าเปล่าหรือรองเท้าแตะไม่เห็นด้วย เพราะจะเกิดการเสียดสีพุพองตามมาซ้าเกิดตาปลาอีก เลือกรองเท้าสักคู่หนึ่งที่เหมาะสมกับเท้าของท่าน เพื่อช่วยลดการกระแทกพื้นวิ่งที่รองเท้าเราสัมผัส ลดน้ำหนักเชียงใหม่และเป็นปัญหากันก็มีให้เห็นอยู่จะเล่าให้ฟังดังนี้กรณีเราไปเลือกวิ่งในถนนทั่วไปถนนพวกนี้จะสร้างไว้ให้เทลงเป็นลักษณะหลังเต่าเพื่อให้น้ไหลลงสู่ท่อไม่ขังถนน ปัจจุบันนี้ในสวนสาธารณะเรารณรงค์ให้กทม.ได้ทำพื้นวิ่งที่เป็นลักษณะเรียบๆเพื่อให้นักวิ่งไม่มีปัญหาเรื่องถนนหลังเต่า ลดน้ำหนักเชียงใหม่ถ้าถนนหลังเต่าปุ๊ปนี่แหละจะมีปัญหาตามมาขาข้างซ้ายและขาขวาจะสัมผัสพื้นไม่เท่ากันเพราะพื้นวิ่งมันเทราดตรงกลาง สูงข้างๆ ลาดลงฟุตบาทพออย่างนี้นักวิ่งไปใช้ถนนแบบนี้วิ่งเมื่อขาข้างซ้ายอยู่ในตำแหน่งใกล้ฟุตบาท ก็จะห้อยยาวเลยลงไปข้างล่างขาข้างขวาอยู่ใกล้ตำแหน่งกลางถนน ก็จะกระดกขึ้นสะโพกก็มีการยกขึ้นทางด้านขวาสะโพกไม่อยู่ในระดับที่เรียบเท่ากันจะกระดกขึ้นด้านหนึ่ง ด้านที่อยู่ใกล้ฟุตบาทที่ห้อยลง มีผลทำให้กล้ามเนื้อหลังที่เกาะอยู่กับสะโพกเชิงกรานมีการหดสั้นไม่เท่ากันตามไปด้วยวิ่งไปนานๆก็จะเกิดการปวดหลังขึ้นไม่น่าเชื่อว่าเป็นเหตุสำคัญของการวิ่งนักวิ่งที่วิ่งในพื้นที่ไม่เรียบ ยังดีกว่าวิ่งในพื้นที่ ที่เอียงลาด ซึ่งจะมีผลมากกรณีเริ่มจะวิ่งใหม่ๆ อย่าไปวิ่งในพื้นที่ ที่เอียงลาด จะทำให้เจ็บ และ ปวดหลัง ไม่สนุกกับการออกก าลังกายเสียแล้วและในพื้นที่เอียงลาด ซ้ายกับขวาไม่เท่ากันอีก อันที่ 2 คือวิ่งขึ้นเนินลงเนินอันนี้เป็ นการเอียงลาดทางด้านหน้าและด้านหลังไม่เท่ากัน
#พรีมาดอนน่าคลินิก#ฉีดผิวขาว#ไฮฟู่เชียงใหม่#เมโสแฟต#ลดน้ำหนัก #ฉีดผิวขาวเชียงใหม่#ลดน้ำหนักเชียงใหม่