เทคนิค Subcision

เทคนิค Subcision
›เทคนิค Subcisionรักษาหลุมสิว นี้ไม่มีรอยกรีดที่ผิวหน้ารักษาหลุมสิว จึงไม่ต้องเย็บแผล รักษาหลุมสิวเหมือนวิธีอื่นๆ เมื่อหลุมแผลเป็นนูนเสมอผิวปกติแล้ว รักษาหลุมสิวใช้ได้ผลกับหลุมสิวทุกประเภท รักษาหลุมสิวแต่ได้ผลดีสุดกับหลุมสิวแบบแอ่งกะทะ (Rolling scar) จึงมักจะเป็นวิธีรักษาหลุมสิวที่แพทย์นำมารักษารอยหลุมสิวรักษาหลุมสิว ผสมผสานกับการรักษาหลุมสิวด้วยวิธีอื่นๆ
ผิวบริเวณที่ทำ Subcision จะมีเลือดออกรักษาหลุมสิว และม่วงช้ำอยู่ประมาณ 1-2 สัปดาห์รักษาหลุมสิว หลังจากนั้นหลุมสิวก็หายเป็นปกติและตื้นขึ้นรักษาหลุมสิว
หมายเหตุ:  เข็มที่ใช้ต้องเป็นเข็ม Nokor Needle เท่านั้น นะคะ ไม่ใช่ว่าจะใช้เข็มอะไรมาทำก็ได้ หากใช้เข็มอื่นๆนอกจะตัดพังผืดไม่ขาดแล้ว ยังอาจจะทำให้เจ็บตัวฟรีๆด้วยนะคะรักษาหลุมสิว ซึ่งเป็นการเพิ่มรอยช้ำบนหน้าโดยไม่ได้ประโยชน์

www.primadonnaclinic.com โทร 053-400862