เคล็ดลับลดน้ำหนักที่คุณทำได้ กินข้าวมื้อใหญ่ให้ไวขึ้น

เคล็ดลับลดน้ำหนักที่คุณทำได้ กินข้าวมื้อใหญ่ให้ไวขึ้น

เคล็ดลับการลดน้ำหนัก ที่เกี่ยวเนื่องอยู่กับเรื่องกิน นอกจากจะบอกให้ต้องกินอาหารเช้า ควบคุมปริมาณอาหารเย็นแล้ว หนึ่งในเคล็ดลับอีกข้อก็คือ การกินข้าวมื้อเที่ยงซึ่งเป็นมื้อที่ใหญ่ที่สุดของวันให้เร็วขึ้นนั่นเองผลการศึกษาพบเคล็ดลับนี้ได้รับการตีพิมพ์ เป็นผลการศึกษาซึ่งเป็นความร่วมมือ ประเทศสเปน

ที่ได้ทำการสำรวจผู้มีปัญหาน้ำหนักตัวเกินซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศสเปนจำนวน 420 ราย เป็นเวลา 20 สัปดาห์ลดน้ำหนัก ทั้งนี้ได้แบ่งผู้กลุ่มศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่กินอาหารกลางวันก่อนเวลา 15.00 น. และกลุ่มที่สองกินหลังจากเวลานั้นลงไปทั้งนี้ การรับประทานอาหารเที่ยงของชาวสเปนค่อนข้างมีความแตกต่างจากชาติอื่น ๆ

ลดน้ำหนัก คือรับประทานค่อนข้างช้า และมื้อเที่ยงจะเป็นมื้อที่หนักที่สุดของวัน โดยปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับจากอาหารมื้อนี้เฉลี่ยแล้วราว 40% ของแคลอรี่ที่ได้รับตลอดทั้งวันเลยทีเดียว เมื่อระยะเวลาการทดลองครบ 20 สัปดาห์ตามกำหนด พบว่า กลุ่มที่รับประทานอาหารเที่ยงหลังเวลา 15.00 น. จะลดน้ำหนักได้ช้าและน้อยกว่า เมื่อเทียบกับกลุ่มที่รับประทานก่อนเวลา 15.00 น.

เหตุที่กลุ่มที่รับประทานอาหารเร็วกว่า ลดน้ำหนักได้เร็วและมากกว่าก็เพราะร่างกายได้มีเวลาในการย่อย และดึงพลังงานที่ได้ไปเผาผลาญในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้นานกว่า จึงไม่มีพลังงานส่วนเหลือ หรือเหลืออยู่จำนวนน้อยที่จะถูกนำกลับไปสะสมเป็นไขมัน ทำให้อ้วนน้อยกว่านั่นเอง หรือช่วยลดความอ้วนได้ดีกว่านั่นเอง

การกินอาหารมื้อใหญ่ที่สุดของวันให้เร็วขึ้น จึงทำให้เกิดความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่างพลังงานที่ได้จากอาหารว่าจะถูกเผาผลาญให้หมดไป หรือจะถูกสะสมไว้ในรูปของไขมัน แม้เวลาการกินของชาวสเปนอาจจะไม่เหมือนกันกับเรา แต่เราก็สามารถนำมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดีว่า ไม่ควรกินอาหารช้าและมากเกินไปในช่วงใกล้หมดวัน เพื่อให้ร่างกายได้มีเวลาดึงเอาพลังงานส่วนนี้ไปเผาผลาญให้หมด