อาหารลดน้ำหนัก กินแล้วไม่อ้วน 3

อาหารลดน้ำหนัก กินแล้วไม่อ้วน 3

ลดน้ำหนัก ถั่วพิสตาชิโอเป็นอาหารคบเคี้ยวลดน้ำหนัก ที่สามารถควบคุมน้ำหนักได้ เพราะในถั่วพิสตาชิโอ 1 ออนซ์ลดน้ำหนัก มีโปรตีนทั้งหมด 6 กรัม และเส้นใยอาหาร 3 กรัม ซึ่งสารอาหารลดน้ำหนัก ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคควรให้ความสนใจมากกว่าที่คบเคี้ยวถั่วเมล็ดแข็งดังกล่าว ลดน้ำหนัก เพื่อความอร่อยเท่านั้น" นักโภชนาการสาว กล่าวต่อว่า "ถ้าต้องการบริโภคถั่วพิสตาชิโอแทนอาหารว่างอย่างอื่นนั้นลดน้ำหนัก แนะนำให้คุณแกะเปลือกถั่วก่อนรับประทาน ลดน้ำหนัก เพราะนั่นไม่เพียงเป็นการควบคุมไขมันจากการรับประทานถั่วที่ช้าลงแล้ว แต่มันยังช่วยลดการบริโภคน้ำตาลและเกลือจากอาหารคบเคี้ยว ลดน้ำหนัก หรือจังก์ฟู้ดที่คุณบริโภคเป็นประจำอีกด้วย"ที่น่าสนใจไปกว่านั้นลดน้ำหนัก จากการศึกษาวิจัยในกลุ่มของผู้ที่รับประทานถั่วพิสตาชิโอ ขลดน้ำหนัก พบว่า "การแกะเปลือกก่อนรับประทานถั่วดังกล่าวลดน้ำหนัก จะทำให้ผู้บริโภคได้รับปริมาณไขมันลดลงถึงร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับผู้ที่รับประทานถั่วเปลือกแข็งดังกล่าวทั้งเมล็ด"ลดน้ำหนัก

www.primadonnaclinic.com